Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, από παντού, μέσω διασυνδεδεμένων φορητών συσκευών.

Σε αυτό το εικονικό συνεργατικό περιβάλλον οι  νέες απειλές δρουν συντονισμένα και επιχειρούν χτυπήματα από το διαδίκτυο, σε διαφορετικούς στόχους, έχοντας ισχυρά κίνητρα. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της PwC για τον κλάδο της ασφάλειας πληροφοριών, ‘The Global State of Information Security® Survey 2014”, παρόλο που οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν εμπιστεύονται την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζουν και αναγνωρίζουν ότι η υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ασφαλείας πληροφοριών θα «έπρεπε» να αποτελεί βασική προτεραιότητα, όπως ήταν αναμενόμενο, η έρευνα έδειξε ότι η ασφάλεια είναι ένα ακόμα «θύμα» της οικονομικής κρίσης.

Δεν γίνονται επενδύσεις, αντιθέτως γίνονται περικοπές ενώ πολλά έργα είτε «παγώνουν» είτε  αναβάλλονται. «Οι επιχειρηματίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν απέναντί τους μόνον τις ‘παραδοσιακές’ μορφές απειλών», δήλωσε ο Αστέριος Βουλανάς, Partner και επικεφαλής του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών της PwC στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας στην Ελλάδα, το 2013, αναβλήθηκε μεγάλος αριθμός έργων για την ασφάλεια των πληροφοριών που απαιτούν κεφαλαιουχικές δαπάνες (capital expenditures), ενώ οι επενδύσεις σε έργα ασφάλειας των πληροφοριών οι οποίες απαιτούν κεφαλαιουχικές δαπάνες (capital expenditures) έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό.