Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας, στο οποίο οι διαφορετικές τεχνολογίες με τις ανάγκες των χρηστών και της αγοράς, αλληλοεξαρτώνται και διασυνδέονται. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις “ανοικτές” πλατφόρμες επικοινωνίας, ξεκινώντας από το video conferencing και φτάνοντας μέχρι την ολογραφική τεχνολογία, αναμένεται να επιφέρει άμεσα “μηδενική απόσταση” στην επικοινωνία εντός του ίδιου του χώρου εργασίας. “Έξυπνα” προϊόντα, μηχανές, και τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται πως θα ενισχύσουν τις συνολικές διαδικασίες, προάγοντας την παραγωγικότητα.

Τεχνολογίες, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδεσιμότητα με φορητές συσκευές, διασυνδέσεις με βάση κινήσεις του σώματος (gesture-based) και συσκευές που θα φοριούνται (wearables) σύντομα θα εισέλθουν στο χώρο εργασίας, παρέχοντας καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα. Όσο για τους εργαζομένους, θα περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας.

Αλλαγή δημογραφικών δεδομένων
Ακόμη και σήμερα, οι εταιρείες οφείλουν να διαχειριστούν ανάγκες και προσδοκίες που προέρχονται από διαφορετικές γενιές, καθεμία με μοναδικό τρόπο μάθησης, με διαφορετικές αξίες και προσδοκίες εργασίας, καθώς επίσης και απαιτήσεις στην απόδοση και στη μέτρηση της. Η πλέον πρόσφατη γενιά (όσοι είναι γεννημένοι μετά το 1997), αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη διαμόρφωση και τον καθορισμό του εργασιακού περιβάλλοντος το 2020. Μέχρι τότε, η συγκεκριμένη γενιά θα αποτελεί σχεδόν το 50% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και η επιρροή της θα είναι καθοριστική όχι μόνο εξαιτίας του πλήθους των ατόμων, αλλά περισσότερο λόγω της πληρέστερης κατανόησης της ψηφιακής τεχνολογίας και της ικανότητάς της να καθοδηγεί την οργάνωση μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχοντας μεγαλώσει σε περιβάλλοντα με εύκολη πρόσβαση στο Internet και στην φορητή τεχνολογία, έχουν μάθει να λειτουργούν με αμεσότητα, σε πραγματικό χρόνο και με ιδιαίτερα ευέλικτες πρακτικές. Στο χώρο εργασίας απαιτούν ένα ευέλικτο, “ανοικτό” όσο και συνεργατικό περιβάλλον, όπου θα μπορούν να χρησιμοποιούν στο γραφείο τα ίδια εργαλεία που αξιοποιούν και στον ελεύθερο χρόνο τους, με άμεση σύνδεση και ανταπόκριση, γρήγορη και εύκολη συνεργασία, απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες και δη με ασφάλεια. Αυτό, αναμένεται να αποτελεί και το βασικό κριτήριο για την αγορά εργασίας.

Η κοινωνική δικτύωση, η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, το video-on-demand, τα blogs και τα wikis αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Το εν λόγω ευέλικτο και συνεργατικό μοντέλο θα φέρει πραγματική επανάσταση στον τρόπο εργασίας και στις μεθόδους διαχείρισης και διοίκησης. Αλλαγή σε πολιτικές που ξεκινούν από το Bring-your-own-device, ευέλικτες ώρες εργασίας και εξ’ αποστάσεως εργασία, θα μεταβάλλουν δίχως άλλο τον χώρο εργασίας, αλλά και τη θέση των εργαζομένων σε σχέση με τα σημερινά ισχύοντα.

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες πρέπει να διαχειρίζονται και τον τρόπο μέτρησης απόδοσης των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του σημείου και τρόπου εργασίας και να αναζητούν ικανότητες και χαρακτηριστικά, όπως λ.χ. η καλή διαχείριση του χρόνου, η τεχνολογική επάρκεια και η ευελιξία εργασίας μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, ενώ θα πρέπει να προσφέρονται κίνητρα για τη χρήση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας.

Προετοιμασία για το χώρο εργασίας του αύριο, από… σήμερα!
Η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιακή τεχνολογία, οι δημογραφικές αλλαγές και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των νέων γενεών συγκλίνουν για τον μετασχηματισμό του ψηφιακού χώρου εργασίας, ασκώντας πίεση για την περαιτέρω οργάνωση και την συνολικότερη εξέλιξη του εργασιακού περιβάλλοντος.

Ήδη, ορισμένες επιχειρήσεις προετοιμάζουν το έδαφος ώστε να προσελκύσουν τα ταλέντα που θα χρειαστούν για αυτό τον μετασχηματισμό. Με την εφαρμογή επαναστατικών τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό των πρακτικών τους, είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα “ανοικτό”, ευέλικτο, ασφαλές, mobile, κοινωνικό, εύκολα προσβάσιμο και καινοτόμο χώρο εργασίας βασιζόμενοι σε πλατφόρμες “Επιχειρησιακής Διαχείρισης Πληροφοριών και Πρόσβασης”. Αυτές, θα απαρτίζονται από εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου (content management), συνεργασίας και επικοινωνίας (collaboration & communication), εταιρικά portals, data analytics, social software, mobility, ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση και εφαρμογές εκπαίδευσης με τη χρήση τεχνολογιών, όπως λ.χ. η OpenText και η Citrix.

Συνδυασμός intranet και πλήθους επιχειρηματικών εφαρμογών
Ο ψηφιακός χώρος εργασίας δεν αποτελεί απλά και μόνο μια φανταχτερή, καινούρια έκδοση του intranet. Μάλιστα, καθώς η χρήση του τελευταίου θεωρείται χρήσιμη στη σύγχρονη επιχείρηση, δεν καθίσταται υποχρεωτική στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Κι αυτό, καθώς δεν θεωρείται ως η μόνη τεχνολογία που επιτρέπει την ομαδική συνεργασία και επικοινωνία. Δίχως άλλο, το νέο και σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον θα πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να συνδυάζει τα χρήσιμα χαρακτηριστικά ενός intranet και την ίδια στιγμή να επεκτείνει την ολοκλήρωση με περισσότερες επιχειρηματικές εφαρμογές, μέσω ενός διαφανούς, ασφαλούς και απλοποιημένου τρόπου ως προς την κατανόηση και εκτέλεση των εργασιών.

Ολιστικό μοντέλο ψηφιακού χώρου εργασίας
Παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται απαράβατοι κανόνες κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός ψηφιακού χώρου εργασίας, είναι καλό να τηρούνται οι βασικές βέλτιστες πρακτικές. Η διασύνδεση, συνεργασία, επικοινωνία και προσβασιμότητα (Connection, Collaboration, Communication) αποτελούν το “κλειδί” για την κατανόηση του πως το εργατικό δυναμικό προτιμά να εργαστεί. Αποτέλεσμα; Δύναται να αναπτυχθεί το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής και η μετάπτωση στον ψηφιακό χώρο εργασίας, προκειμένου να ευθυγραμμίζεται με την υπάρχουσα υποδομή (intranets, πύλες και άλλες πλατφόρμες) και την ευρύτερη κουλτούρα εργασίας κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν τη δική τους ψηφιακή εργαλειοθήκη, ενώ τα εργαλεία και οι πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από τον τομέα δραστηριοποίησης, την επιχειρηματική στρατηγική και τους εν γένει στόχους του ψηφιακού χώρου εργασίας.

Δίχως αμφιβολία, ο συνεργάτης που θα κληθεί να υλοποιήσει το νέο πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία που με τη σειρά της θα του επιτρέπει να διαμορφώσει διαδικασίες και μεθοδολογίες εκτίμησης του συνόλου των απαιτήσεων, προσφέροντας τον ιδανικό συνδυασμό τεχνολογιών, διαδικασιών και μεταβατικών υλοποιήσεων. Κι αυτό, ώστε κάθε επιχείρηση και οργανισμός να διαμορφώσει σταδιακά το νέο ψηφιακό χώρο εργασίας βάσει ενός ολιστικού μοντέλου.

Ποια τα οφέλη;
Σήμερα, επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής εργαλείων ψηφιακής εργασίας αναφέρουν πως έχουν προσποριστεί πολλαπλά οφέλη σε όλα τα επίπεδα: Από την αύξηση ικανοποίησης πελατών και την άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές, μέχρι τη βελτίωση στην αποδοχή και την αφοσίωση των εργαζομένων. Μακροπρόθεσμα δε, ο μετασχηματισμός έχει άμεση επιρροή στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με το βασικό μήνυμα που απορρέει από το πρόσφατο συνέδριο του ΣΕΒ με θέμα: “Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας Ο Δρόμος προς την Ανάπτυξη”, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί όρο επιβίωσης και ταυτόχρονα ευκαιρία ανάπτυξης για τις σύγχρονες οικονομίες. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται απαραίτητο να διασυνδεθούν και να συνδυαστούν ποικίλες τεχνολογίες με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, καινοτομίας και σε τελικό βαθμό την βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.