Το Πλαίσιο ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΟΣΕ.

Η προμήθεια αφορά σε 134 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 119 εκ των οποίων είναι γραφείου και 25 φορητοί. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 116.462 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.