Σε συμφωνία πλαίσιο με τις Wind, OTE, Vodafone για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης/μίσθωσης κυκλωμάτων 2Mbps των ζεύξεων των τηλεφωνικών του κέντρων προχώρησε το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), με την αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης να ανέρχεται στα 240.000 ευρώ.

Αυτή την περίοδο το ΠΝ βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης με τις τρεις εταιρείες ώστε να καθοριστεί το τελικό συμβατικό τίμημα του έργου. Παράλληλα, έχει ζητήσει από τις εταιρείες επιπρόσθετες παροχές, προκειμένου να προχωρήσει στον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου και στην υλοποίηση της σύμβασης.