Αισιοδοξία εμπνέει η ετήσια έρευνα της Gartner για τις δαπάνες Πληροφορικής, στην οποία συμμετείχαν 1.800 εταιρείες από 30 χώρες και περισσότερους από 20 διαφορετικούς κλάδους.

Η εν λόγω ετήσια έρευνα κατέδειξε αύξηση των προϋπολογισμών κατά το 2007 και αντίστοιχη αισιοδοξία και για το τρέχον έτος. Μάλιστα, η πραγματικότητα υπερέβη τις προσδοκίες για ανάπτυξη της τάξεως του 3%, αφού οι πραγματικοί ρυθμοί άγγιξαν το 6%. Αντίστοιχα θετικά αναμένεται ότι θα είναι τα ποσοστά και για το 2008.

Αύξηση των δαπανών ΙΤ κατά το 2007
Παρά τα σχέδια για αύξηση των δαπανών Πληροφορικής κατά 3%, το 2007 σημειώθηκε αύξηση του προϋπολογισμού των ερωτηθέντων κατά σχεδόν 6%. Παρά τις αρχικές προβλέψεις, οι τομείς των ηλεκτρονικών και των χημικών σημείωσαν τελικά πτώση, όπως επίσης και ο τομέας της επεξεργασίας τροφίμων και ποτών. Γεωγραφικά, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, ενώ ακολουθούν η Βόρεια Αμερική και η Ασία. Η περιοχή της EMEA σημείωσε την πιο συντηρητική ανάπτυξη.

Ποσοστό δαπανών ΙΤ προς τα έσοδα: Ένας συχνός τρόπος μέτρησης του ρόλου που διαδραματίζει η Πληροφορική στο business είναι το ποσοστό των δαπανών Πληροφορικής προς τα έσοδα. Οι κλάδοι που βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης δεν έχουν αλλάξει εδώ και αρκετά χρόνια και δεν είναι άλλοι από τις τράπεζες, τους φορείς τηλεπικοινωνιών και επαγγελματικών υπηρεσιών. Πρόσφατα και τα ΜΜΕ προστέθηκαν στην παραπάνω λίστα. Γεωγραφικά, η EMEA ξεπεράστηκε από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική ως περιοχή με τα μεγαλύτερα επίπεδα διείσδυσης.

Δαπάνες ΙΤ ανά υπάλληλο:Το ποσοστό των δαπανών Πληροφορικής ανά υπάλληλο αποτελεί μία ένδειξη της τεχνολογίας που έχει στη διάθεσή του το προσωπικό για να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αλλά και του βαθμού της αυτοματοποίησης που επικρατεί στην εταιρεία. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και ο ασφαλιστικός, βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της σχετικής λίστας. Γεωγραφικά, η Βόρεια Αμερική και η ΕΜΕΑ ηγούνται του ποσοστού δαπανών ανά υπάλληλο.

Ποσοστό δαπανών ΙΤ προς τα λειτουργικά έξοδα: Η αναλογία των δαπανών Πληροφορικής προς τα λειτουργικά έξοδα παρέχει μία άποψη σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η Πληροφορική όσον αφορά το είδος των συνολικών δαπανών και τον τρόπο με τον οποίον αυτές πραγματοποιούνται. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων που αφιερώνονται στο ΙΤ, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για ορατότητα στις σχετικές επενδύσεις. Τα επίπεδα ήταν και πάλι υψηλότερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου η Πληροφορική αντιμετωπίζεται ως παράγοντας στρατηγικής σημασίας. Αντίθετα, κλάδοι της αγοράς που αντιμετωπίζουν την Πληροφορική ως απλό κέντρο κόστους -όπως το λιανεμπόριο, η ενέργεια ή τα χημικά- επενδύουν σε αυτήν πολύ λιγότερο.

Μεταβαλλόμενοι στόχοι
Ο συσχετισμός της ετήσιας ανάπτυξης του business με την ανάπτυξη της Πληροφορικής μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει το ΙΤ στην εξέλιξη του business. Σημειώνοντας την ανάπτυξη των εσόδων ή των λειτουργικών εξόδων, του business, καθώς και την ανάπτυξη των επενδύσεων Πληροφορικής, μπορούμε να έχουμε μία καλύτερη αίσθηση της ευθυγράμμισης μεταξύ business και ΙΤ -ιδίως αν παρακολουθήσουμε την πορεία της σχέσης αυτής επί σειρά ετών. Ως επί το πλείστον, οι δαπάνες Πληροφορικής, τα έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν άνοδο κατά το 2007. Σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση των εσόδων οδήγησε σε ανάπτυξη του ΙΤ.

Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των χημικών και των ηλεκτρονικών, όπου οι δαπάνες Πληροφορικής μειώθηκαν, παρά τις μικρές αυξήσεις των εσόδων. Παρά τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, οι δαπάνες Πληροφορικής αυξήθηκαν στον ξενοδοχειακό κλάδο και στην αγορά του τουρισμού, καθώς και στις μεταλλουργικές εταιρείες. Το παραπάνω μπορεί να υποδεικνύει έναν ισχυρό στρατηγικό ρόλο ή, εναλλακτικά, την αδυναμία προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς.

Η αξία της Πληροφορικής
Η απόδειξη της σχέσης που συνδέει τις επενδύσεις Πληροφορικής και την επιχειρησιακή απόδοση αποτελεί μία έντονη πρόκληση για τις περισσότερες εταιρείες. Ακόμα και σε επίπεδο μεμονωμένων έργων, η επιτυχής ολοκλήρωση ενός project που πληρεί όλες τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, δεν εγγυάται την απόδοση στην επένδυση. Ωστόσο, παρά τις ασαφείς σχέσεις, μοιάζει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του επιπέδου των επενδύσεων σε ΙΤ και των λειτουργικών κερδών μιας εταιρείας. Αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι, επενδύοντας περισσότερο σε Πληροφορική, μια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να περιμένει βελτίωση της κερδοφορίας της. Απλά δείχνει ότι συγκεκριμένοι κλάδοι, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, το έχουν επιτύχει.

Προχωρήστε με προσοχή
Οι αρχικές προβλέψεις για το 2008 ήταν αισιόδοξες αφού ο ρυθμός ανάπτυξης βάσει των προγραμματισμένων επενδύσεων ήταν 5%, εν συγκρίσει με την περσινή πρόβλεψη για αύξηση της τάξεως του 3%. Ωστόσο, οι δυσμένειες που εκδηλώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να έχουν τελικά έναν αρνητικό αντίκτυπο, ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο. Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, οι εταιρείες Πληροφορικής ηγούνται των αυξήσεων σε δαπάνες ΙΤ, ενώ ακολουθούν οι μεταλλουργικές και οι εταιρείες φυσικών πόρων. Ο μόνος κλάδος ο οποίος είχε προγραμματισμένη μείωση των δαπανών του για το 2008 είναι αυτός της επεξεργασίας τροφίμων και ποτών. Γεωγραφικά, η Ασία επιδεικνύει τα υψηλότερα ποσοστά εκτιμώμενης ανάπτυξης, ενώ ακολουθεί η Βόρεια Αμερική.

Εξετάζοντας την κατανομή των εταιρειών που σκοπεύουν να αυξήσουν, να μειώσουν ή να διατηρήσουν τον προϋπολογισμό ΙΤ στα ίδια επίπεδα, μπορεί κανείς να κατανοήσει καλύτερα τους παράγοντες που ευθύνονται για τα ποσοστά αυτά. Σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες του. Η Ασία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών που σχεδιάζουν να μειώσουν τις δαπάνες τους. Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες της ΕΜΕΑ και της Ασίας αυξάνουν τις επενδύσεις τους περισσότερο από ότι τις μειώνουν. Αντιθέτως, οι ερωτηθέντες στη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική μειώνουν τις επενδύσεις τους τακτικότερα απ’ ότι τις αυξάνουν.

Οι δαπάνες Πληροφορικής ως ποσοστό των εσόδων εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2008. Ανάλογα, σταθερά παραμένουν και τα επίπεδα δαπανών ανά υπάλληλο.