Η αύξηση των δεδομένων είναι ίσως η μοναδική σταθερά του ΙΤ και αναμφίβολα η αιτία πολλών λειτουργικών προβλημάτων. Η ανάπτυξη των νέων δεδομένων δεν ελαττώνεται ποτέ και δεν επηρεάζεται από οικονομικές «αναταράξεις»

Η σημερινή κοινωνία τροφοδοτεί σταθερά τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες οι άνθρωποι να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα δεδομένα και με πιο γρήγορο τρόπο. Φυσικά, η αύξηση τους προκαλεί διαταραχή του «οικοσυστήματος» του ΙΤ. Χρειάζονται περισσότερες συσκευές για να αποθηκευτούν, περισσότεροι servers, περισσότερες εφαρμογές για να τα διαχειριστούν και μεγαλύτερη δικτύωση. Το πρόβλημα επιτείνεται ακόμα περισσότερο όταν τα δεδομένα υφίστανται τη διαδικασία της αντιγραφής ακόμα και αν αυτό γίνεται για καλό λόγο.

Τα δεδομένα πρέπει να προστατευτούν, όπως και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν όταν το προστάζουν οι περιστάσεις. Συνήθως, τα δεδομένα προωθούνται σε όλο το εύρος μιας εταιρείας για να επιτελέσουν τον σκοπό τους: να αξιοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης. Το πρωταρχικό όφελος της επάρκειας στην επιχείρηση και το ΙΤ εντοπίζεται με το consolidation της υποδομής και των δεδομένων, ταυτόχρονα υλικά και πρακτικά.

Επιπρόσθετα, πρέπει να εξεταστούν και όλοι παράγοντες, εκτός data center, όπως οι επιχειρηματικές διαδικασίες και εφαρμογές που αυξάνουν τα δεδομένα και έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερες δαπάνες τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια (σχ.1).