Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στα συμπεράσματα αναφέρθηκε ότι οι παραδοσιακές λειτουργίες των βιβλιοθηκών για πληροφόρηση και εκπαίδευση αποτελούν πια τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την κοινωνική επαφή.