Η Hazlis & Rivas Co. Ltd ιδρύθηκε το 1994 και έχει αναλάβει την επίσημη και αποκλειστική εκπροσώπηση των συνεδρίων του ομίλου Economist, καθώς επίσης και την εξ’ ολοκλήρου διοργάνωσή τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η εταιρεία υλοποίησε με τη βοήθεια της Sieben μια marketing automation εφαρμογή και μας μιλάει για τα οφέλη που έχει αποκομίσει.

NetWeek: Ποιοι ήταν οι στόχοι που οδήγησαν στην υλοποίηση αυτής της εφαρμογής και με ποιο τρόπο γίνονταν τα marketing campaigns μέχρι σήμερα;

Hazlis & Rivas Co. Ltd: Μέχρι πρόσφατα, η Hazlis & Rivas χρησιμοποιούσε μια custom εφαρμογή σε access, με την οποία γίνονταν η διαχείριση των επαφών και η εκτύπωση ετικετών για προσκλήσεις στα συνέδρια. Oσον αφορά στην επικοινωνία, αυτή γινόταν με αποστολή email, εντύπων και τηλεφωνικά – μια εργασία που γίνονταν μέσα στην εταιρεία.

Η εταιρεία χρειάζονταν μια εφαρμογή που, εκτός από όσα ήδη κάναμε, θα διαχειρίζεται τις επαφές  με καλύτερο τρόπο και θα επικοινωνεί αυτόματα με τις επαφές, ενημερώνοντας για τα νέα συνέδρια.

Η επικοινωνία, πλέον, γίνεται πλήρως μέσω της εφαρμογής cloud campaign. Σε αυτό το αρχικό στάδιο, η επικοινωνία γίνεται μέσω email, στο οποίο ο παραλήπτης μπορεί να απαντήσει αν τον ενδιαφέρει το εν λόγω συνέδριό μας, στη συνέχεια τηλεφωνικά μέσω text-to-speech αυτόματης κλήσης για να κρατηθεί θέση για τον ενδιαφερόμενο και τέλος, στέλνουμε υπενθύμιση μέσω sms για το συνέδριο μία μέρα πριν την πραγματοποίησή του.

NetWeek: Μέσα από ποια κανάλια τροφοδοτείτε δεδομένα στην εφαρμογή και σε ποια κανάλια πιστεύετε ότι πρέπει να επεκταθείτε στο μέλλον;

Hazlis & Rivas Co. Ltd: Κάθε συνέδριο αποτελεί και ένα καινούργιο κανάλι, το οποίο δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα για νέες εγγραφές αλλά και για ενημέρωση των υπαρχόντων. Το ίδιο ισχύει για τους χορηγούς κάθε συνεδρίου. Από εκεί και πέρα, αναλόγως με το μέσο που γίνεται η ενημέρωση, γίνεται και η τροφοδότηση των δεδομένων στην εφαρμογή.

NetWeek: Κατά πάσα πιθανότητα έχετε κάποιους δείκτες που μετρούν την αποτελεσματικότητα κάθε καμπάνιας και άρα μπορείτε να γνωρίζετε το όφελος που προκύπτει από την πραγματοποίησή της. Σας επιτρέπουν τα στοιχεία αυτά να καταλήξετε σε συμπεράσματα για το ROI και το break even της λύσης που έχετε υλοποιήσει;

Hazlis & Rivas Co. Ltd: Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή υπάρχει δυνατότητα για αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης, καθώς επίσης και δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένων actions από την πλευρά του παραλήπτη (για παράδειγμα: εγγραφή του ενδιαφερόμενου ή δυνατότητα αξιολόγησης συνεδρίου).
Με αυτό τον τρόπο γίνεται ένα εκτεταμένο report και αξιολόγηση ανταπόκρισης για κάθε ενημέρωση με διασύνδεση με ένα πλήρες σύστημα Business Intelligence, το οποίο βοηθά την εταιρεία να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις και, επιπλέον, επιτρέπει να έχουμε μια εικόνα του ROI – break even της λύσης.

NetWeek: Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν  τη Hazlis & Rivas να επιλέξει το συγκεκριμένο προμηθευτή;

Hazlis & Rivas Co. Ltd: Η SiEBEN είναι η μόνη εταιρεία που έδινε λύση πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας με τη λίστα επαφών μας, όχι μόνο email ή SMS αλλά και φωνή και έντυπο και fax. Επίσης, το cloud campaign είναι η μόνη εφαρμογή που μπορεί να χτίσει δυναμικά σενάρια για ενημέρωση και υπενθύμιση πριν τα συνέδρια. Επιπλέον, η SiEBEN έχει εξειδίκευση στις καθετοποιημένες τεχνολογικές λύσεις συστημάτων Customer Relationship Management & Campaign Management, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσει μία εταιρεία να προσφέρει μια αξιόπιστη campaign management λύση.