Ο Microsoft Project Server 2007 και Microsoft Portfolio Server 2007 χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του μαθήματος "Στρατηγικός Σχεδιασμός" που διδάσκει ο καθηγητής Δημοσθένης Αγγελίδη.

Οι φοιτητές του τμήματος εκπόνησαν εργασίες με θέμα την οργάνωση και τη διαχείριση της στρατηγικής μεγάλων εταιρειών. O Microsoft Project Server χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο χρονοπρογραμματισμού υλοποίησης των case studies και ο Microsoft Portfolio Server χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επενδυτικών πλάνων των case studies. Τη χρήση αυτών των στρατηγικών εργαλείων δίδαξε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ο κ/ος Θεοφάνης Γιώτης, Πρόεδρος του PMI Greece.

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνει εντός του Οκτ. του 2008 τον 2o κύκλο του Μεταπτυχιακού τμήματος “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” με 25 συμμετέχοντες. Πρόεδρος του τμήματος είναι ο καθηγητής Δημοσθένης Αγγελίδης που διατελεί και Αντιπρόεδρος του PMI Athens, Greece Chapter (www.pmi-greece.org).