Στην UniSystems κατακύρωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’».

Το έργο θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31/12/2018 και αφορά στην προσαρμογή της υφιστάμενης υποδομής και την παροχή συναφών υπηρεσιών, ώστε να καταστεί εφικτή η τοπική διασύνδεση, δοκιμή και λειτουργία του ελληνικού κόμβου eIDAS, προκειμένου να καλυφθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα οι υποχρεώσεις της χώρας μας στο πλαίσιο του κανονισμού eIDAS. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 148.787,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).