Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Terra Spatium A.E. το μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια νέου λογισμικού έρευνας και διάσωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 59.507,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).