H Γιάννα Μπάλλα, Marketing Manager της Myebooks ΑΕ, αναλύει τις δυσκολίες της ηλεκτρονικής πώλησης ψηφιακών βιβλίων στην Ελλάδα αλλά διακρίνει και σημεία αισιοδοξίας.

NetWeek: Ποια η στρατηγική του ψηφιακού βιβλιοπωλείου Myebooks; Πόσο βοηθούν οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά;

Γιάννα Μπάλλα: To ψηφιακό βιβλιοπωλείο www.myebooks.gr άνοιξε τις πύλες του στην Ελλάδα την άνοιξη του 2010 με αποκλειστικό στόχο τη διανομή ψηφιακών βιβλίων γνωστών εκδοτικών οίκων στην ελληνική αγορά. Τα περισσότερα βιβλία που διαθέτει το myebooks είναι γραμμένα ή μεταφρασμένα στα ελληνικά. Ο συνολικός τους αριθμός προσεγγίζει τους 500 τίτλους ενώ καθημερινά προστίθενται καινούργιοι.

Το ψηφιακό βιβλιοπωλείο συνεργάζεται σήμερα με 16 γνωστούς εκδοτικούς οίκους.  Η καινοτόμος αυτή επιχειρηματική πρωτοβουλία είναι ένα αρκετά δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα, γιατί η ελληνική αγορά του βιβλίου είναι, σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές, σημαντικά μικρότερη και απαιτεί σοβαρή και συνεχή επένδυση σε τεχνολογικές υποδομές.

Ταυτόχρονα, προϋποθέτει εκτεταμένη διάδοση των συσκευών ψηφιακής ανάγνωσης (e-readers) ή παραπλήσιων τεχνολογιών υπολογιστών (tablet pc) στην αγορά, τα οποία έχουν ακόμα σημαντικό κόστος για τον μέσο καταναλωτή. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των πρώτων ψηφιακών βιβλιοπωλείων στη χώρα μας.

Από την άλλη πλευρά, ο Φ.Π.Α. των ψηφιακών βιβλίων ανέρχεται σε 23%, ενώ των έντυπων παραδοσιακών βιβλίων σε 4%, γεγονός που περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό όφελος για τον τελικό καταναλωτή που αγοράζει ένα ψηφιακό βιβλίο και το οποίο, λόγω της φύσης του, δεν επιβαρύνεται με το κόστος εκτύπωσης και διανομής. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου των ψηφιακών βιβλίων είναι η μετάταξή τους στην ίδια κατηγορία Φ.Π.Α. με αυτή των χάρτινων.

NetWeek: Ποια η μέχρι στιγμής ανταπόκριση του κοινού;

Γιάννα Μπάλλα: Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση του κοινού είναι αρκετά ενθαρρυντική αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι «μοναδικοί» επισκέπτες του myebooks.gr από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε περίπου 20.000 άτομα και ο συνολικός αριθμό των hits υπερβαίνει τα 4.000.000. Οι συνολικές πωλήσεις του βιβλιοπωλείου αυξάνονται καθημερινά ενώ και η γκάμα των διαθέσιμων βιβλίων συνεχώς διευρύνεται.

NetWeek: Τι τεχνολογικές επενδύσεις και τι διαδικασίες προϋποθέτει η λειτουργία ενός ψηφιακού βιβλιοπωλείου;

Γιάννα Μπάλλα: Η ψηφιοποίηση των βιβλίων είναι μια απαιτητική διαδικασία, κυρίως επειδή πολλά βιβλία δεν βρίσκονται σήμερα σε ψηφιακή μορφή, αλλά και επειδή η ψηφιοποίηση πρέπει να γίνεται σε διάφορα format (pdf, epub κ.λπ.), λαμβάνοντας φυσικά υπόψη όλες τις παραμέτρους που θα διασφαλίζουν τα ψηφιακά βιβλία από την πειρατεία και την παράνομη αντιγραφή (DRM). Επίσης, το ελληνικό character set δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα  σε πολλές περιπτώσεις, αφού μέχρι σήμερα τα περισσότερα βιβλία που κυκλοφορούν παγκοσμίως είναι στα αγγλικά.

Ολα τα παραπάνω, αλλά και η συνεχής αλλαγή της τεχνολογίας, καθιστούν αναγκαία τη διαρκή επένδυση σε πόρους Πληροφορικής για όλα τα ψηφιακά βιβλιοπωλεία.

Από την άλλη πλευρά, τα ψηφιακά βιβλιοπωλεία πρέπει να διαθέτουν σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό καθόσον αποτελούν μια τυπική περίπτωση ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να έχουν θεσπίσει και να ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες σε όλα στα στάδια ψηφιοποίησης των βιβλίων, ώστε να ελαχιστοποιούν πλήρως κάθε κίνδυνο διαρροής ή πειρατείας των ψηφιακών αντιγράφων που διανέμουν ηλεκτρονικά. Σε διεθνές επίπεδο, οι μεγάλες πλατφόρμες διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, όπως το Amazon, το ψηφιακό βιβλιοπωλείο του Barnes & Nobles, της Apple κ.λπ., προϋποθέτουν την αγορά μιας συγκεκριμένης και μόνο μάρκας ψηφιακού αναγνώστη, την οποία και διανέμουν οι ίδιοι.

Ταυτόχρονα, ακολουθούν δικά τους αποκλειστικά πρότυπα για το «κλείδωμα» των ψηφιακών βιβλίων.  Η παρακολούθηση και η διαχείριση όλων αυτών των διαφορετικών τεχνολογικών προτύπων συνιστούν ένα ακόμα εμπόδιο για τα ψηφιακά βιβλιοπωλεία. Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι το ψηφιακό βιβλίο αποτελεί σήμερα μια πραγματικότητα και η εκτεταμένη διάδοσή του, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., είναι μια αναμφισβήτητη απόδειξη της ευρείας αποδοχής που θα έχει και στην χώρα μας.

Όσο οι συσκευές ψηφιακής ανάγνωσης βελτιώνονται τεχνολογικά, και ταυτόχρονα γίνονται φθηνότερες, τόσο θα αυξάνονται γεωμετρικά οι πωλήσεις των ψηφιακών βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση, το ψηφιακό βιβλίο δεν δρα ανταγωνιστικά του παραδοσιακού χάρτινου βιβλίου, αλλά εντελώς συμπληρωματικά, και συμβάλει στη γενικότερη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού όλων των ηλικιών και κατηγοριών.