Την αγορά του Internet of Things (ΙοΤ) διερευνά, ήδη, σήμερα περίπου το 1/3 των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εξετάζει το ενδεχόμενο να χαράξει στρατηγική για το ΙοΤ το προσεχές διάστημα.

Συγκεκριμένα, το 32% των εταιρειών, διεθνώς, δηλώνει ότι έχει ήδη πλάνα για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το ΙοΤ, ενώ άλλο το 42% απαντά ότι βρίσκεται, ακόμη, στο στάδιο της επεξεργασίας του όλου θέματος. Σύμφωνα με μελέτη της Strategy Analytics, “IoT 2015 Deployment and Usage Trends Survey”, η οποία στηρίχθηκε σε ένα δείγμα 450 επιχειρήσεων από 45 κάθετες αγορές και διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2015, μόλις το 26% δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου πλάνα για το ΙοΤ και ότι δεν σκοπεύει να κάνει χρήση του. Την ίδια στιγμή, η μελέτη αποκαλύπτει ότι το 55% των επιχειρήσεων δηλώνει ενημερωμένο για τα οφέλη, που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση IoT.