Η τάση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες για στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στο 2011 με αποτέλεσμα η πτώση που παρατηρήθηκε στη συγκεκριμένη αγορά το 2010 να συνεχιστεί.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, μάλιστα, το α’ εξάμηνο η πτώση που αναμένεται να παρουσιαστεί θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ θα επιβραδυνθεί το β’ εξάμηνο του 2011.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της GfK Hellas, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ (www.sepe.gr), το 2010 η πτώση σε τεμάχια έφτασε το 10%, ενώ σε αξία το ποσοστό της μείωσης ήταν σαφώς μεγαλύτερο, καθώς έφθασε στο 14%, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες εκτιμήσεις για την χρονιά που τελείωσε πριν από μερικές ημέρες. Το α’ εξάμηνο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και σε ετήσια βάση η πτώση θα είναι σημαντική. Ένας επιπλέον λόγος είναι πως το α’ εξάμηνο του 2010, το κλίμα μεταξύ του καταναλωτικού κοινού ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με το δεύτερο μισό της χρονιάς, όταν είχαν ήδη ανακοινωθεί και ληφθεί τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης.

Η εκτίμηση είναι πάντως ότι οι ρυθμοί πτώσης θα επιβραδυνθούν το β’ εξάμηνο.

Όσον αφορά την πορεία των επιμέρους κατηγοριών καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων το 2010, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν τα κλιματιστικά, όπου η πτώση σε τεμάχια ήταν στο -23% και στο -40% σε αξία. Στην πληροφορική, οι υπολογιστές κατέγραψαν μείωση -17% σε τεμάχια και -19% σε αξία, ενώ στα περιφερειακά και τα αξεσουάρ ήταν η πτώση διαμορφώθηκε στο -13% σε τεμάχια και -17% σε αξία. Στα φωτογραφικά είδη, η πτώση στα τεμάχια ήταν μόλις στο -2% αλλά σε αξία έφθασε στο -16%. Καλύτερη «αντίδραση» υπήρξε στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών προϊόντων όπου η μείωση ήταν μόλις στο -2% σε τεμάχια και στο -9% σε αξία.