Το 57% των εταιρειών δεν χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία για τον έλεγχο των εφαρμογών, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την Kaspersky Lab σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών B2B International, το Νοέμβριο του 2012.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των εταιρειών δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τον έλεγχο των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, με το 17% των εταιρειών να μην ενδιαφέρεται για τη χρήση νέων τεχνολογιών ελέγχου εφαρμογών ή να μην τις γνωρίζουν καθόλου.

Το ίδιο ισχύει και για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών και των μέσων αποθήκευσης δεδομένων: Μόνο το 44% των εταιρειών δίνει την πρέπουσα σημασία στο ζήτημα χρησιμοποιώντας εργαλεία ελέγχου συσκευών, ενώ το κακόβουλο λογισμικό που διακινείται μέσω USB αποτελεί μία συνεχή απειλή.