Η Lamda Hellix, θυγατρική εταιρεία της Lamda Development, διεξάγει την έρευνα "Data Center Industry Trends Report" με σκοπό να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα επίσημη καταγραφή των χαρακτηριστικών των Data Centers που λειτουργούν στη χώρα μας, των προβλημάτων που ενδεχομένως ένας Διευθυντής Πληροφορικής αντιμετωπίζει, αλλά και τις ανάγκες Disaster Recovery, Business Continuity και Data Center Outsourcing που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί.

H έρευνα απεστάλη ηλεκτρονικά σε περισσότερους από 300 παραλήπτες οι οποίοι ανήκουν αποκλειστικά στο χώρο του ΙΤ και συγκεκριμένα σε Διευθυντές Πληροφορικής & Συστημάτων Πληροφορικής. Τα πρώτα αποτελέσματα μετά τη στατιστική τους ανάλυση και επεξεργασία, ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά στα πλαίσια του 1st Green IT
Conference. Ενδεικτικά αναφέρονται:
– 60% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί ήδη την τεχνολογία των Blade Servers, ενώ το 50% των υπολοίπων έχουν προγραμματίσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες
– 50% γνωρίζει τις απαιτήσεις του Data Center τους σε KVA, 25% τις αντίστοιχες απαιτήσεις σε KW, ένα ποσοστό της τάξης του 15% γνωρίζει τι είναι το PUE (Power Usage Effectiveness) και ένα πολύ μικρό ποσοστό γνωρίζει τη μέση κατανάλωση ρεύματος ανά rack
– 15% γνωρίζει το ετήσιο ενεργειακό κόστος του/των Data Center τους και λιγότερο από 30% γνωρίζει πως μεταφράζεται αυτό σε εκπομπές CO2  
– Το 50% των ερωτηθέντων διαθέτει κάποιο Disaster Recovery Plan τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ αγγίζει το 70%, το 35% διαθέτει Disaster Recovery Center και μόλις το 25% διαθέτει Business Continuity Center
– Ως πιο σημαντικοί κίνδυνοι ενός σύγχρονου Data Center κρίθηκαν η εκδήλωση πυρκαγιάς και η διακοπή παροχής ρεύματος ή/και ψύξης
– Η Διαθεσιμότητα (Availability) η Αρθρωτή Αρχιτεκτονική (Modularity) και η Ενεργειακή Απόδοση (Green) είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα Data Center.
Να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της APC, εταιρεία που εξειδικεύεται σε θέματα ενεργειακής απόδοσης Data Centers.