Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί που επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους όσον αφορά mobile συσκευές και εφαρμογές;

Ερευνα της Symantec, Eπιμέλεια: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη / zampetaki@boussias.com.

Η απάντηση στο παραπάνω καίριο ερώτημα ήταν το ζητούμενο της μελέτης «2012 State of Mobility» που πραγματοποίησε η Symantec.

Παρά το εύρος της υιοθέτησης, σχεδόν οι μισοί (48%) από τους ερωτηθέντες της έρευνας σημείωσαν ότι η φορητότητα ενέχει σε κάποιο βαθμό, ή σε μεγάλο βαθμό, κινδύνους και ένα επιπλέον 41% των ερωτηθέντων προσδιόρισε τις φορητές συσκευές ως ένα από τα τρία κορυφαία ΙΤ ρίσκα.

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το ΙΤ προσπαθεί να ισοσκελίσει τα πλεονεκτήματα με το ενδεχόμενο ρίσκο, αλλάζοντας την προσέγγιση ως προς το mobility, με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρηματική ευελιξία, αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του εργατικού δυναμικού.

Η μελέτη State of Mobility Survey αποκαλύπτει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί καθώς πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους και επίσης εντοπίζει και συνεκτιμά τα ρίσκα που σχετίζονται με την φορητότητα, όπως τα αντιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι αποφάσεων στο ΙΤ.

Σε αυτή την μελέτη, περισσότεροι από 6.000 οργανισμοί από 43 χώρες έφεραν στο φως τις αλλαγές στη χρήση των φορητών συσκευών και εφαρμογών.

Αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας
Η υιοθέτηση σε μεγάλο βαθμό των mobile εφαρμογών καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των οργανισμών στη δυνατότητα της φορητότητας να παρέχει επιπρόσθετη αξία. Αυτή η εμπιστοσύνη ενισχύεται επιπλέον από το πόσο κοντά είναι οι προσδοκίες και η πραγματικότητα.

Γενικά, τα οφέλη που αναμένονται από τις νέες τεχνολογίες υπερβαίνουν κατά πολύ την πραγματικότητα κατά την φάση της υλοποίησης.

Παρόλα αυτά, για τα smartphones και tablets που χρησιμοποιούνται ήδη, το 70% των ερωτηθέντων αναμένει ότι θα υπάρξει αυξημένη παραγωγικότητα, ενώ ένα ακόμη 77% αποκόμισε οφέλη στην παραγωγικότητα μετά την υλοποίηση.

Επιπλέον, ένα 59% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται τις φορητές συσκευές για line-of-business εφαρμογές, το οποίο είναι ένα ακόμη σημάδι ότι το mobility έχει εξελιχθεί σε μία γενικότερη τάση.

Στόχος η μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας
Οπως με κάθε υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, το mobility αποτελεί μία πρόκληση για τους IT οργανισμούς.

Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το mobility είναι για εκείνους μία πρόκληση, ενώ τα δύο τρίτα σημείωσαν ότι η μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας είναι ένας από τους κύριους επιχειρηματικούς στόχους τους. Κατά την άποψη της Symantec, το αυξημένο επίπεδο δυσκολίας υλοποίησης της φορητότητας, καταδεικνύει ότι η μετάβαση από μικρές και μεσαίου βεληνεκούς εφαρμογές – όπου πολλές φορές οι πολιτικές συμμόρφωσης συχνά παρακάμπτονται ή γίνονται εξαιρέσεις – σε υλοποιήσεις στο σύνολο της επιχείρησης εμπλέκει μεγάλης κλίμακας πολυπλοκότητα.

Αυτό συνιστά επίσης ότι οι εφαρμογές που έχουν ήδη υλοποιηθεί δεν εκμεταλλεύονται την υπάρχουσα υποδομή και τις διαδικασίες, κάτι που θα μετρίαζε σημαντικά το κόστος που προέρχεται από μεγαλύτερης κλίμακας duplication.


Αποτιμώντας το ρίσκο
Η υιοθέτηση της φορητότητας ενέχει κινδύνους και οι IT οργανισμοί αναγνωρίζουν αυτή την πρόκληση. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις οργανισμούς υποδηλώνουν ότι η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό στόχο, ενώ 41% υπέδειξαν ότι οι φορητές συσκευές αποτελούν ένα από τους τρεις βασικούς κινδύνους στην πυραμίδα ρίσκων του ΙΤ. Οι ανησυχίες κυμαίνονται από τις χαμένες και κλεμμένες συσκευές, τη διαρροή δεδομένων, την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση έως τους εταιρικούς πόρους και την εξάπλωση του malware από τις φορητές συσκευές στο εταιρικό δίκτυο.

Με τις φορητές συσκευές να περιέχουν πλέον κρίσιμες εταιρικές διαδικασίες και δεδομένα, το κόστος των θεμάτων ασφάλειας μπορεί να είναι σημαντικό. Ο μέσος όρος των περιστατικών σε φορητές συσκευές των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της διαρροής δεδομένων, τη ζημία στο brand, την έλλειψη παραγωγικότητας και την έλλειψη της εμπιστοσύνης του πελάτη κυμάνθηκε ετησίως σε 429.000 δολ. για τις επιχειρήσεις. Ο μέσος όρος των περιστατικών σε φορητές συσκευές μικρών επιχειρήσεων ήταν ετησίως 126.000 δολ.


Αναπτύξτε μια στρατηγική φορητότητας
Οι οργανισμοί που επιλέγουν να ενστερνιστούν την φορητότητα, χωρίς να θυσιάσουν την ασφάλεια, είναι πιθανόν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες και να επιτύχουν αύξηση παραγωγικότητας. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν την ανάπτυξη μίας στρατηγικής που αφορά στη φορητότητα που να προσδιορίζει την εταιρική κουλτούρα και να βρίσκεται σε σύμπνοια με την ανοχή των ρίσκων ασφάλειας.

Ορισμένες προτάσεις περιλαμβάνουν:
• Υιοθετήστε ευρέως: Η φορητότητα προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες για τους οργανισμούς όλωω των μεγεθών. Διερευνήστε πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη φορητότητα και αναπτύξτε μία προσέγγιση σε φάσεις για να χτίσετε ένα σχέδιο που να υποστηρίζει το συνολικό σας πλάνο. Για να λάβετε το μέγιστο των πλεονεκτημάτων της φορητότητας, σχεδιάστε mobile applications σύμφωνα με την επιχείρησή σας, για ευρεία χρήση. Τα στελέχη θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές φορητές συσκευές για σκοπούς της επιχείρησης, οπότε καλύτερα να έχετε θέσει τους δικούς σας όρους.

• Σκεφτείτε στρατηγικά: Δημιουργήστε μία ρεαλιστική αξιολόγηση του mobile business plan και πώς αυτό επηρεάζει την υποδομή σας.
Σκεφτείτε πέρα από το email. Διερευνήστε όλες τις mobile ευκαιρίες που μπορούν να υλοποιηθούν και κατανοήστε το ρίσκο και τις απειλές που πρέπει να προσπεραστούν. Καθώς βρίσκεστε σε φάση σχεδιασμού, δείτε με μία κάθετη ματιά την προσέγγιση ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων, όπου και αυτά αν βρίσκονται.

• Διαχειριστείτε αποτελεσματικά: Οι φορητές συσκευές αποτελούν endpoints και πρέπει να λαμβάνουν την ίδια προσοχή με τα παραδοσιακά PCs. Πολλές από τις διαδικασίες, πολιτικές, εκπαιδευτικές διαδικασίες και τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε desktops και laptops είναι επίσης διαθέσιμες σε mobile πλατφόρμες. Οπότε η διαχείριση των φορητών συσκευών πρέπει να ενσωματωθεί στο συνολικό ΙΤ πλαίσιο διαχείρισης και να διοικείται με τον ίδιο τρόπο – ιδανικά χρησιμοποιώντας συμβατές λύσεις και ενοποιημένες πολιτικές. Αυτό δημιουργεί υψηλά επίπεδα λειτουργικής αποδοτικότητας και μειώνει το συνολικό κόστος κτήσης.

• Ενισχύστε καταλλήλως: Καθώς ολοένα και περισσότερα στελέχη συνδέουν τις προσωπικές τους συσκευές στο εταιρικό δίκτυο, οι οργανισμοί χρειάζεται να τροποποιήσουν τις επιτρεπόμενες πολιτικές χρήσης για να ενσωματώσουν τις εταιρικές και τις προσωπικές συσκευές. Τα επίπεδα διαχείρισης και ασφάλειας πρέπει να διαφέρουν σύμφωνα με την ιδιοκτησία της συσκευής και τους σχετικούς ελέγχους που απαιτεί ο οργανισμός. Τα στελέχη θα συνεχίσουν να προσθέτουν συσκευές στο εταιρικό δίκτυο για να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματική και ευχάριστη.

• Προστατεύστε ολοκληρωτικά: προχωρήστε πέρα από το βασικό password, και τις πολιτικές δέσμευσης εφαρμογών. Εστιάστε στην πληροφορία και πώς αυτή εμφανίζεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται. Ενσωματώστε τις υπάρχουσες πολιτικές data loss prevention, encryption και authentication, που θα διασφαλίσουν συνεχή εταιρική και ρυθμιστική συμμόρφωση.