Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (95%) εμφανίζεται απρόθυμη να πληρώσει για περιεχόμενο στο Διαδίκτυο που προσφέρεται αυτή τη στιγμή δωρεάν, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Nielsen.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 85%. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες περιεχόμενου που οι Έλληνες δείχνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν για περιεχόμενο. Για παράδειγμα, για ταινίες το ποσοστό είναι στο 37%, στη μουσική είναι 33%, στα περιοδικά 30%, στα επαγγελματικά video/τηλεοπτικά προγράμματα 29% και στις εφημερίδες 25%. Σε κάθε περίπτωση το 71% των καταναλωτών τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα δηλώνει πως το online περιεχόμενο που καλούνται να πληρώσουν θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που μπορούν να βρουν χωρίς κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί πως μία μερίδα καταναλωτών συνδέει την παράμετρο της ποιότητας με τη χρέωση του περιεχομένου. Το 34% στον κόσμο και το 26% στην Ελλάδα θεωρεί πως η ποιότητα του περιεχομένου θα υποβαθμιστεί αν οι εταιρείες δε χρεώσουν γι’ αυτό, αν και το 30% παγκοσμίως και το 39% στην Ελλάδα διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ το υπόλοιπο 36% και 34% αντίστοιχα δεν έχει ξεκάθαρη άποψη. Όσον αφορά στις διαφημίσεις, το 44% στην Ελλάδα παρουσιάζεται διατεθειμένο να ανεχτεί περισσότερες διαφημίσεις εφόσον το online περιεχόμενο παραμείνει δωρεάν. Σε περίπτωση, όμως, που κληθούν να πληρώσουν, το 66% των Ελλήνων θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διαφημίσεις.