Σε πέντε χρόνια τα συστήματα τεχνητής ευφυΐας και τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν σχεδόν το 6% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με μια μελέτη της Forrester Research που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα.

Καθώς οι εξελίξεις στο ΑΙ (Αrificial Intelligence) θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποκτώντας τη δυνατότητα αυτόματης λήψης αποφάσεων, θα ανοίξει ο δρόμος στο έξυπνο λογισμικό και στα ρομπότ για να αναλάβουν περισσότερες πολύπλοκες εργασίες, οι οποίες σήμερα διεκπεραιώνονται από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2021 τα ρομπότ θα μπορέσουν να αναλάβουν εργασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται παραδοσιακά από ανθρώπους. Για παράδειγμα, η Forrester προβλέπει ότι τα έξυπνα συστήματα όπως τα αυτόνομα ρομπότ, οι ψηφιακοί βοηθοί, το AI λογισμικό και τα chatbots θα αναλάβουν εργασίες εξυπηρέτησης πελατών, ακόμα και το ρόλο οδηγών φορτηγών ή ταξί. Αυτό που απομένει είναι η ευρύτερη υιοθέτηση των Intelligent agents, στο οποίο θα βοηθήσει η όλο και μεγαλύτερη ενσωμάτωση cognitive χαρακτηριστικών στα συστήματα AI του μέλλοντος.