H ρητορική του υπερόπλου είναι χαρακτηριστική για hypes του ΙΤ, όπως είναι το Agile Development. Αυτή την ευφορία έρχονται να οριοθετήσουν τρεις αναλυτές της Gartner -Andy Kyte, David Norton και Nathan Wilson- επισημαίνοντας σε μια πρόσφατη μελέτη ότι το Agile Development δεν είναι πανάκεια.

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Gartner, το Agile Development δεν θα αποτελεί τη μοναδική μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον. Βέβαια, αν το Agile Development εφαρμοστεί σωστά, τότε μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό συστατικό στο οπλοστάσιο μεθοδολογιών των CIOs, ικανοποιώντας την αυξανόμενη επιχειρηματική ανάγκη για καινοτομία και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι αναλυτές της Gartner προτείνουν τα εξής:

1.To «Agile» δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Οι μέθοδοι agile μπορεί να βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία, αλλά διαφέρουν σημαντικά στις λεπτομέρειες υλοποίησης. Στις πιο συνήθεις Agile προσεγγίσεις περιλαμβάνονται οι Scrum και Kanban, όπως και το Lean & Extreme Programming. Αλλά η κάθε μία προσέγγιση έχει τα ζητήματά της. Όπως συμβουλεύουν οι αναλυτές της Gartner, κάθε εταιρεία που ξεκινά τους πειραματισμούς της με το Agile Development, καλό είναι να επιλέξει και να εργαστεί με μόνο μία προσέγγιση στην αρχή, πριν δοκιμάσει άλλες.

2.Όλες οι μέθοδοι Agile είναι συστηματικές σε μεγάλο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε στοιχείο της μεθόδου είναι κρίσιμο για την επιτυχία. Γι’ αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα το να παρακολουθεί κανείς εντατικά μεμονωμένα στοιχεία, παραμερίζοντας κάποια άλλα.

3.Tα πλεονεκτήματα του Agile μπορούν να υλοποιηθούν μόνο αν η διοίκηση της εταιρείας και το ΙΤ ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. H δίψα για ένα νέο στιλ εργασίας πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά της διοίκησης.

4.Το agile ταξίδι ξεκινά συνήθως, σύμφωνα με την Gartner, με μικρής κλίμακας project. Η ικανότητα και η εμπιστοσύνη για μεγαλύτερες εργασίες θα πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί. Και αυτό ίσως πάρει πολύ καιρό.

5.Η εκμάθηση δεν σταματά ποτέ. Οι επαγγελματίες του Agile δεσμεύονται για μια συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας κόστους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εξέλιξη ακολουθείται από εκπαιδεύσεις, που βοηθούν στη βελτίωση των κανόνων και των μεθόδων εργασίας.

6. Σχηματισμός ομάδας με αίσθηση του μέτρου. Το Agile Development αποτελεί θέμα μικρών ομάδων. H Gartner επισημαίνει επίσης ότι στις μεθόδους Agile παίζει σημαντικό ρόλο και ο φυσικός χώρος των ομάδων, θεωρώντας ότι η τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων σε λάθος μέρος δεν φέρνει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

7. Τεχνολογική ενοχή. Η τεχνολογική ενοχή περιγράφει τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική και στην επιθυμητή κατάσταση ενός λογισμικού. Οι μέθοδοι Agile προϋποθέτουν, σύμφωνα με την Gartner, τη συνειδητοποίηση αυτής της ευθύνης και όχι την απόκρυψή της. Επομένως, δεν είναι κακό να υπάρχει αυτή η διαφορά – ωστόσο, είναι επιζήμιο να την αγνοεί κανείς και να μην εργάζεται για να τη βελτιώσει.

8. Το outsourcing έχει τα όρια του.Oι service providers μπορούν να παίξουν ρόλο. Αλλά, με άλλο τρόπο από αυτοί που πιστεύουν πολλοί. Για τις μεθόδους Agile είναι απολύτως απαραίτητο να βρίσκονται στο ίδιο μέρος με τους επιχειρηματικούς χρήστες. Αυτό βάζει όρια στο outsourcing.

9. Σαρωτικές επιρροές. Το κεντρικό στοιχείο των μεθόδων Agile είναι η «συνεχής παράδοση». Αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει διαρκής συνεργασία με μάνατζερ και χρήστες από τα τμήματα της επιχείρησης, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές, στην επιχειρηματική διακυβέρνηση και στο Relationship Management, όπως και στις ομάδες υποδομών και τις ομάδες των Operations.

10. Οι άλλες μέθοδοι δεν είναι περιττές. Η Gartner προειδοποιεί να μην στηρίζεται κανείς αποκλειστικά στο Agile. H προσέγγιση του Agile είναι πιο κατάλληλη για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, ενώ για άλλα προβλήματα οι συμβατικές μέθοδοι μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται σοβαρά για το Agile Development να επενδύουν στις καλύτερες διαθέσιμες μεθόδους εκπαίδευσής τους. Όποιος θέλει να μάθει το Agile μέσα από βίντεο του YouTube είναι σίγουρο ότι δεν θα αποκομίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.