Το Athens Information Technology γνωστοποιεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου Accordance από την 1η Ιανουαρίου 2010, όπου η ερευνητική ομάδαNOC του AIT συμμετέχει με ηγετικόρόλο (Project Leader).

Το Accordance είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Π.Π. και συγκεκριμένα από την EU μονάδα “Network of the Future”. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, ο προϋπολογισμός του είναι άνω των 5.000.000 ευρώ και το ύψος της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. φτάνειτα 3.500.000 ευρώ. Το έργο Accordance εισάγει μiα καινοτόμο αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης επόμενης γενεάς(FTTx) βασισμένη στις τεχνολογίες OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) και WDM, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετικά υψηλό εύρος ζώνης (συνολικά έως και 100 Gbps) καθώς και εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη. Η υλοποίηση των στόχων του έργου θα γίνει εφικτή με τη συνδυασμένη χρήση φωτονικών και ηλεκτρονικών τεχνολογιών αιχμής καθώς και εξελιγμένων αλγορίθμων.Η αρχιτεκτονική του Accordance πρόκειται όχι μόνο να προσφέρει βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με τις τρέχουσες λύσεις παθητικών οπτικών δικτύων βασισμένων σε TDMA (GPON, EPON), αλλά επίσης να καταστήσει εφικτή τη σύγκλιση μεταξύ ενσύρματης (οπτική ίνα, χαλκός) και ασύρματης πρόσβασης (WiMax, LTE).