Το ΑΙΤ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξή του στην πρωτοβουλία GreenTouch.

 Το GreenTouch (www.greentouch.org) είναι μια διεθνής κοινοπραξία κορυφαίων εταιρειών, ακαδημαϊκών, και μη κυβερνητικών ερευνητικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στόχος του είναι η “πράσινη ανάπτυξη”, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της ριζικής μεταμόρφωσης των επικοινωνιών και των δικτύων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου, καθώς και της σημαντικής μείωσης εκπομπών άνθρακα από τις συσκευές ΤΠΕ, τις πλατφόρμες και τα δίκτυα.
Αποστολή του GreenTouch είναι να επιδείξει μέχρι το 2015 τα βασικά συστατικά που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Είναι βασική αρχή του AIT ότι η επιστήμη δεν σχετίζεται μόνο με την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά κυρίως με την ανάπτυξη του ανθρώπου, προσφέροντας του νέες δυνατότητες και καλύτερη ποιότητα ζωής.