Χθες υπήρξε έντονη φημολογία για την είσοδο επενδυτών στην On Telecoms και αλλαγές προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πράγματι υπήρξε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, αλλά όχι από την είσοδο νέου επενδυτή. Ως γνωστόν η εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στην ON Network Holdings, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία και μέτοχοί της είναι το διεθνές fund Argo Capital Partners και τα διευθυντικά στελέχη της.

Η είδηση αφορούσε την αύξηση της συμμετοχής του Ομίλου Argo Capital Partners από το 52% που διέθετε, σε ποσοστό πάνω από το 60%. Τα νέα κεφάλαια θα βελτιώσουν κατά τι τους οικονομικούς δείκτες και τη ρευστότητα της εταιρείας, χωρίς να μετατίθεται η αναζήτηση επενδυτή για την εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει ως έχει με τον με τον Κάρολο Γκίκα, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Περικλή Κατσιούλα ως Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.