Η εταιρεία ΒΑΛΚΑΤ, που εδώ και δύο χρόνια έχει εγκαταστήσει το ATLAS ERP της ERGON IRIS, εξαγόρασε την πλειοψηφία μετοχών της ΑΚΜΩΝ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομηχανικών μεταλλικών κατασκευών και ήταν ήδη μηχανογραφημένη με το σύστημα ATLAS ERP στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης, αποθήκης και προκοστολόγησης έργων.

Από τη στιγμή της εξαγοράς, ενοποιήθηκε και η μηχανογράφηση των δύο εταιρειών με επιπλέον κάλυψη για την ΑΚΜΩΝ του λογιστηρίου και της μισθοδοσίας. Η βασική πολιτική της εταιρείας, που υλοποιείται και καλύπτεται πλήρως από το ATLAS ERP, είναι η κεντρική διαχείριση με δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα από απομακρυσμένα σημεία (εργοτάξια, εργοστάσιο, κ.λπ.).