Οι επιχειρήσεις όχι απλά επιτρέπουν στους εργαζόμενούς τους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους ηλεκτρονικές συσκευές στη δουλειά τους, αλλά και εκτιμούν ότι ο μέσος όρος των συνδεδεμένων συσκευών ανά εργαζόμενο θα φθάσει στο 3,3 έως το 2014.

Ερευνα της Cisco IBSG Horizons / Επιμέλεια: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, zampetaki@boussias.com

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας Cisco IBSG Horizons Study που διεξήχθη σε 600 επικεφαλής IT και επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, προκύπτει ότι ο κλάδος της τεχνολογίας των πληροφοριών δέχεται -και σε ορισμένες περιπτώσεις ενστερνίζεται- την τάση BYOD ως μια πραγματικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η μελέτη δείχνει επίσης κάποια από τα μετρήσιμα οφέλη και την πολυπλοκότητα της δυνατότητας επιλογής και χρήσης κινητών συσκευών για την εργασία μέσω του δικτύου της εταιρείας.

Το BYOD είναι μόνο η αρχή μιας νέας πορείας
Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις επιτρέπουν πλέον την τάση BYOD, με το εντυπωσιακό ποσοστό του 95% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις τους επιτρέπουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη χρήση στο χώρο εργασίας συσκευών που ανήκουν στους εργαζόμενους.

Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο μέσος όρος των συνδεδεμένων συσκευών ανά εργαζόμενο αναμένεται να φθάσει στο 3,3 έως το 2014, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του 2,8 το 2012. Οι υπεύθυνοι μηχανογράφησης αντισταθμίζουν θέματα ασφάλειας και υποστήριξης με την πραγματική δυνατότητα αποκόμισης σημαντικών οφελών κόστους και παραγωγικότητας από την τάση BYOD.

Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η τάση BYOD είναι μόνο η αρχή μιας πορείας που οδηγεί προς μεγαλύτερα οφέλη για τις επιχειρήσεις. Πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) των ερωτηθέντων  στο χώρο του IT χαρακτήρισαν την τάση BYOD ως κάπως θετική ή πολύ θετική για τις επιχειρήσεις τους, ενώ βλέπουν σημαντικές προκλήσεις για την τεχνολογία των πληροφοριών.

Τα συμπεράσματα αυτά υπογραμμίζουν ότι η τάση BYOD έχει εδραιωθεί και τα διευθυντικά στελέχη αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη για μια πιο ολιστική, επεκτάσιμη προσέγγιση που αντιμετωπίζει τα ζητήματα τoυ mobility, της ασφάλειας, του virtualization και της διαχείρισης πολιτικής δικτύου, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο το κόστος ενώ ταυτόχρονα παρέχεται σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.

Τα συμπεράσματα της έρευνας ενισχύουν τη θέση της Cisco ότι το mobility πρέπει να επεκταθεί πέρα από την τάση BYOD ώστε να συμπεριλάβει την ενοποίηση του συνόλου των λύσεων των παρόχων υπηρεσιών, όπως την ασφάλεια, τη συνεργασία και το (desktop virtualization).


Βασικά συμπεράσματα σχετικά με τους χρήστες και το ΙΤ
• Το 95% των επιχειρήσεων επιτρέπουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη χρήση στο χώρο εργασίας συσκευών που ανήκουν στους εργαζόμενους.

• Το 84% των ερωτηθέντων όχι μόνο επιτρέπουν τη χρήση στο χώρο εργασίας συσκευών που ανήκουν στους εργαζόμενους, αλλά επίσης προσφέρουν κάποιο επίπεδο στήριξης.

• Το 36% των επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν παρέχουν πλήρη υποστήριξη για συσκευές που ανήκουν στους εργαζόμενους. Με άλλα λόγια, προσφέρουν υποστήριξη για κάθε συσκευή (smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή κ.λπ.) που ο εργαζόμενος φέρνει στο χώρο εργασίας.

• Η κινητικότητα και η χρήση συσκευών αυξάνονται: Ποσοστό 78% των υπαλλήλων γραφείου στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν μια φορητή συσκευή για λόγους εργασίας, και το 65% αυτών των υπαλλήλων χρειάζονται κινητή συνδεσιμότητα για να εκτελέσουν την εργασία τους. Εως το 2014, ο μέσος όρος των συνδεδεμένων συσκευών ανά εργαζόμενο γνώσης αναμένεται να φθάσει το 3,3, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του 2,8 το 2012.

• Κατά μέσο όρο, το 2014 οι πρωτοβουλίες για την κινητικότητα θα απορροφούν το 20% του προϋπολογισμού στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών έναντι του 17% το 2012.

• Πολλοί ηγέτες στον χώρο της τεχνολογίας των πληροφοριών (76%) θεωρούν την «καταναλωτικοποίηση» «κάπως» ή  «εξαιρετικά» θετική για τις επιχειρήσεις τους.

• Μεταξύ των ερωτηθέντων, τα δύο κορυφαία αναμενόμενα οφέλη από την τάση BYOD ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων (περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία) και η αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία.

• Οι εργαζόμενοι θέλουν να εργάζονται με τον δικό τους τρόπο: Οι εργαζόμενοι στρέφονται προς την τάση BYOD επειδή θέλουν να έχουν περισσότερο έλεγχο της εργασίας τους:

• Το 40% των ερωτηθέντων ανέφεραν την «επιλογή συσκευής» ως την κορυφαία προτεραιότητα BYOD των εργαζομένων (τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την αγαπημένη τους συσκευή οπουδήποτε).

• Η δεύτερη προτεραιότητα BYOD των εργαζομένων είναι η επιθυμία τους να ασχολούνται με προσωπικές δραστηριότητες κατά την εργασία και να εργάζονται στον προσωπικό τους χρόνο.

• Οι εργαζόμενοι θέλουν επίσης να φέρνουν τις δικές τους εφαρμογές στην εργασία: το 69% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μη εγκεκριμένες εφαρμογές – ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα, email με τεχνολογία cloud και εφαρμογές ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων – είναι κάπως ή πολύ πιο διαδεδομένες σήμερα σε σχέση με πριν από δύο χρόνια.

• Οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να επενδύσουν για τη βελτίωση της εργασιακής τους εμπειρίας. Σύμφωνα με τη Cisco IBSG, ένας συνηθισμένος υπάλληλος της Cisco που επιλέγει να χρησιμοποιεί τη δική του συσκευή στην εργασία πληρώνει, κατά μέσο όρο, 600 δολάρια πριμοδότηση για να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.

• Τα οφέλη της BYOD συσσωρεύονται: Τα οφέλη της τάσης BYOD ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση και τις απαιτήσεις εργασίας του κάθε εργαζομένου. Η Cisco IBSG εκτιμά ότι τα ετήσια οφέλη από την τάση BYOD κυμαίνονται από 300 έως 1.300 δολάρια ΗΠΑ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με τη θέση εργασίας του.


Ανάγκη για ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη
• Η ασφάλεια και η τεχνική υποστήριξη είναι οι κορυφαίες προκλήσεις που φέρνει η τάση BYOD: Οι ερωτηθέντες ανέφεραν, για πολλές κινητές πλατφόρμες, θέματα ασφάλειας / προστασίας της ιδιωτικότητας και τεχνικής υποστήριξης ως τις κορυφαίες προκλήσεις της τάσης BYOD.

• Η αύξηση των συσκευών απαιτεί νέα πολιτική και μια προσέγγιση για τον έλεγχο του κόστους: Σύμφωνα με την ανάλυση της Cisco IBSG, μόνο το 14% του κόστους της τάσης BYOD σχετίζεται με το υλικό, τονίζοντας τη σημασία της επιλογής των σωστών μοντέλων διακυβέρνησης και υποστήριξης για τον έλεγχο αυτού του κόστους.

Αύξηση του Desktop Virtualization
• Οι εταιρείες αναγνωρίζουν την αξία του desktop virtualization: Το 98% των ερωτηθέντων ήταν ενήμεροι σχετικά με το desktop virtualization. Το 68% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η πλειοψηφία των θέσεων των εργαζομένων γνώσης είναι κατάλληλες για desktop virtualization και το 50% σημείωσαν ότι η εταιρεία τους βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής μιας στρατηγικής desktop virtualization.

• Το desktop virtualization ωφελεί τρεις βασικούς τομείς: (1) την επιχειρηματική συνέχεια, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές μέσα από πολλές τοποθεσίες και συσκευές, ακόμη και αν, για παράδειγμα, ένας κεντρικός υπολογιστής τεθεί εκτός λειτουργίας, (2) την παραγωγικότητα των εργαζομένων, και (3) τις δαπάνες της μηχανογράφησης.

• Η προστασία των δεδομένων αποτελεί κορυφαίο ζήτημα: Αποτελεί προτεραιότητα ύψιστης σημασίας να διασφαλίζεται ότι μόνο τα κατάλληλα πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας και των πελατών.

Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη Visual Networking Index, το σύνολο των συσκευών και των συνδέσεων στο Internet θα αυξηθεί από 10,3 δισεκατομμύρια το 2011 στον εκπληκτικό αριθμό των 18,9 δισεκατομμυρίων το 2016, δηλαδή σχεδόν διπλάσιος αριθμός σε μόλις πέντε χρόνια. Αυτό προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών σαφείς ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και την προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πελάτες.