Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011, το CEO Clubs διοργανώνει το 7ο Forum του, στο ξενοδοχείο Πεντελικόν στην Κηφισιά, με θέμα "Driving Agility, Innovation and Growth through Outsourcing".

Κύριος ομιλητής  του Forum θα είναι ο Dr. Charles Aird, επικεφαλής του τομέα Shared Services and Outsourcing Advisory της PwC διεθνώς. Τον Dr. Aird θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι CEOs από  εταιρείες προμηθευτών και πελατών του τομέα outsourcing: O Ernst-Jan Stigter, CEO της Microsoft, o Βασίλης Ραμπάτ, CEO της Xerox και ο Soren Brinck, CEO της Mythos Brewery.

Ο C. Aird, συντάκτης πρόσφατης έρευνας που αφορά στις παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο του Οutsourcing, θα μοιραστεί με τους προσκεκλημένους CEOs τα  βασικά συμπεράσματα της, όπως: α) Τις νέες προμηθευτικές τάσεις και δυναμικές, β) Τις βασικές κατευθύνσεις που οδηγούν στην μεγιστοποίηση του οφέλους από το Outsourcing και γ) Τους κύριους συντελεστές ενδυνάμωσης της σχέσης Πελάτη/Προμηθευτή.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ceoclubsgreece.org.