Οι συνολικές δαπάνες σε προϊόντα υποδομών IT (server, αποθήκευση και Ethernet switch) για εφαρμογή σε περιβάλλοντα cloud θα αυξηθούν κατά 18,9% το 2016 και θα διαμορφωθούν στα 38,2 δις. δολ.

Εν συγκρίσει, οι δαπάνες σε υποδομές επιχειρησιακού IT για εφαρμογή σε παραδοσιακά, non-cloud περιβάλλοντα θα μειωθούν κατά 4%, αντιπροσωπεύοντας ωστόσο το μεγαλύτερο μερίδιο – 62,8% –  των δαπανών τελικών χρηστών. Οι δαπάνες σε private cloud IT υποδομές θα αυξηθούν κατά 11,1% ετησίως στα 13,9 δις., ενώ οι δαπάνες σε public cloud IT υποδομές θα αυξηθούν και αυτές κατά 14,1% τα 24,4 δις. Οι δαπάνες σε Ethernet switches προβλέπεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης – της τάξης του 26,8% – ενώ οι δαπάνες σε servers και storage θα αυξηθούν κατά 12,4 και 11,3% αντίστοιχα. Μακροπρόθεσμα, η IDC αναμένει ότι οι δαπάνες σε υποδομές IT για cloud περιβάλλοντα θα παρουσιάσουν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά 12,5% τα επόμενα 5 χρόνια, αγγίζοντας τα 57,8 δις. δολ. το 2020.