Η ευρεία υιοθέτηση του software as a service (SaaS) θα οδηγήσει, σύμφωνα με την Gartner, σε σχετικά αυξημένη αύξηση των δαπανών σε λογισμικό μέχρι και το 2014.

Οι πιο ώριμες αγορές του IT, όπως η Β. Αμερική και η Δυτική Ευρώπη αναμένεται βέβαια τα επόμενα χρόνια να μην αυξήσουν σχεδόν καθόλου τους προϋπολογισμούς τους, ενώ οι αναπτυσσόμενες περιοχές με ακόμα “ανώριμη” υποδομή IT, όπως η Ανατολική Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η περιοχή Ασίας/Ειρηνικού, θα παρουσιάσουν τεράστιες αυξήσεις στις δαπάνες για λογισμικό.
 
Σύμφωνα με την έρευνα της Gartner, οι νέες άδειες χρήσης λογισμικού συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τις αναδυόμενες περιοχές, με 69 των συμμετεχόντων να αναμένουν αύξηση στις άδεις χρήσης λογισμικού το 2014, συγκριτικά με το 47% των συμμετεχόντων στις ώριμες αγορές. Οι λιγότερο ώριμες αγορές, με καθόλου ή ελάχιστη υποδομή, αναμένεται να ξοδέψουν ακόμη περισσότερο σε λογισμικό, ενώ οι πιο ώριμες σε συντήρηση του λογισμικού τους και υποστήριξή του.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, το CRM θα βρεθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων. Αυτό δικαιολογεί περαιτέρω την επιχειρηματική εστίαση στην ενίσχυση της εμπειρία του πελάτη, τόσο στις ώριμες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις στο CRM. Στην κορυφή των επενδύσεων σε λογισμικό βρέθηκε η ασφάλεια του λογισμικού, εξαιτίας κυρίως των αυξανόμενων νέων απειλών, καθώς και των αλλαγών στις εργασιακές πρακτικές.

Και παρόλο που οι εταιρείες αντιλαμβάνονται την “φορητότητα” των εργαζομένων τους ως στρατηγικό πλεονέκτημα, συνειδητοποιούν ωστόσο ότι ταυτόχρονα αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλειά τους. Το λογισμικό υποδομής virtualization είναι μία ακόμη προτεραιότητα των επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται, με τους περισσότερους οργανισμούς να προχωρούν κατά 70% στο virtualization – ιδιαίτερα στη Β. Αμερική -, τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, το virtualization δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις περιοχές της Ευρώπης και Ασίας/Ειρηνικού, καθώς στις περιοχές αυτές το virtualization είναι ήδη αρκετά διαδεδομένο.