Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα πραγματοποίησε η Unisphere Research ανάμεσα σε μέλη του Independent Oracle Users Group, σχετικά με την αποδοχή που έχει το cloud στις επιχειρήσεις, τα αποτελέσματα της οποία δημοσιεύτηκαν στο τέλος του 2011.

Μέσα από την έρευνα, η οποία περιελάμβανε 257 IT και data managers καταδεικνύεται ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ξεκινούν projects,  που αφορούν τόσο στο public όσο και στο private cloud. Το 37% όσων συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν ήδη κάποια projects, τα οποία αφορούν σε υλοποιήσεις private cloud.

Αντίστοιχα υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 21%,  οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν κάποια υποδομή public cloud. Η έρευνα δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, αντικαθιστούν κάποια από τα συστήματά τους με υπηρεσίες cloud, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται cloud υπηρεσίες για νέες εφαρμογές. Ο ρόλος του τμήματος IT, όσον αφορά τη διαχείριση του private και του public cloud, έχει αυξηθεί και μια από τις εργασίες που αναλαμβάνει το προσωπικό του IT είναι η αναγνώριση και η διαχείριση των πόρων cloud (εσωτερικών και εξωτερικών) για τις επιχειρήσεις τους.

Και εδώ πλέον γίνεται σαφές ότι το cloud παύει να αποτελεί μόνο ένα buzzword και αρχίζει να ενσωματώνεται στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν τους καλύτερους τρόπους να εκμεταλλευτούν τα νέα εργαλεία και τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Με άλλα λόγια το cloud computing ωριμάζει σαν τεχνολογία και μπαίνει πλέον στο μυαλό των χρησρών  οι οποίοι αναζητούν τους καλύτερους τρόπους αξιοποίησης. Αυτό ακριβώς θα είναι και το θέμα του Cloud Computing Conference, που θα πραγματοποιήσει το Netweek στις 24 Απριλίου, με την ονομασία Hands on Cloud.

Ανάμεσα στα άλλα θα δούμε ποιο είναι το κόστος μια υλοποίησης cloud (private ή public), ποιες εφαρμογές μπορούν να περάσουν εύκολα στο cloud, ενώ θα «βουτήξουμε» και στα θέματα ασφάλειας, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν το βασικό ανασταλτικό παράγοντα για υλοποιήσεις στο cloud. Μην χάσετε λοιπόν το ραντεβού μας, για να εξετάσουμε καλύτερα πως θα κάνουμε το cloud να δουλεύει για εσάς και τις επιχειρήσεις σας.