Το cloud δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, ένεκα ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη συμμόρφωση και την ασφάλεια, τα απρόβλεπτα έξοδα downstream και την υπεραφθονία των εργαλείων διαχείρισής του που διαθέτονται σήμερα στην αγορά, όπως συμπεραίνει μια πρόσφατη έρευνα της Fugue (πάροχος υπηρεσιών cloud).

Στη σχετική έρευνα, με τίτλο “2017 State of Cloud Infrastructure Operations”, μόλις 20% των συμμετεχόντων αισθάνονται ότι απομυζούν τα «μέγιστα» από το cloud, ενώ το 80% δηλώνει ότι αποτυγχάνει να το πετύχει αυτό. Το θέμα ασφάλειας/συμμόρφωσης του cloud  δημιουργεί δυσκολίες στο 39% των ερωτηθέντων, ενώ το 36% αναφέρει ότι οι CXOs αδυνατούν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του cloud. Kάτι που συμβαίνει, επίσης, για το 26% των διευθυντικών στελεχών του ΙΤ και το 20% των developers.

Όταν ρωτήθηκαν ποιες προκλήσεις προσπαθούν να ξεπεράσουν όσον αφορά το cloud, οι επαγγελματίες του ΙΤ που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν τον έλεγχο κόστους (48%), τη διασφάλιση ασφάλειας και συμμόρφωσης των υποδομών (44%), τη διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας του cloud (42%) και την ικανοποίηση των απαιτήσεων επιχειρηματικής ευελιξίας (36%).

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους χρησιμοποιούν έναν δύσχρηστο αριθμό διαφορετικών εργαλείων για να «κάνουν» το cloud να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές προσδοκίες τους: 38% χρησιμοποιεί 3-5 εργαλεία, 31% χρησιμοποιεί 6-10, 16% χρησιμοποιεί 11-15 και 7% χρησιμοποιούν περισσότερα από 15. Ως αποτέλεσμα, το 69% αναφέρει ότι δαπανά σε εργαλεία και υπηρεσίες του cloud το ίδιο ή και περισσότερο από το ίδιο το cloud, ενώ το 42% αναφέρει ότι το cloud δεν τους εξοικονομεί χρήματα από το data center.

Εντυπωσιακό είναι ότι το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του ΙΤ δηλώνουν ομόφωνα (96%), ότι το cloud χρειάζεται μια ανακαίνιση. Όταν ρωτήθηκαν γιατί, το 85%  κατέδειξε τα προβλήματα χρηστικότητας και το 33% την ανάγκη να απλοποιηθεί και να γίνει ευκολότερο στη χρήση του. Τέλος, σχεδόν 87% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι έχουν βιώσει ένα συμβάν downtime στο cloud.