Η SAP κατέγραψε μια σημαντική αύξηση στα έσοδα από τις συνδρομές στο cloud και τις υπηρεσίες υποστήριξης το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρόλο που υπήρχε μια μικρή υποχώρηση στα έσοδα της από τις συνδρομές cloud και το software, στην Ιαπωνία και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σήμερα, τα συνολικά έσοδά της αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ τα κέρδη της για το ίδιο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τα έσοδα από το software και τις σχετιζόμενες με το software υπηρεσίες αυξήθηκαν στα 11% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από τις συνδρομές στο software και στο cloud αυξήθηκαν κατά 19% και τα έσοδα υποστήριξης κατά 8%.

Τα έσοδα από το HANA, την in-memory database της εταιρείας, τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, ενώ η SAP κατέγραψε και μια διψήφια ανάπτυξη στις mobile δραστηριότητές της. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε στο cloud. Εκεί, η SAP είδε να αυξάνονται τα έσοδα της κάτα 373%.