Η δυνατότητα αξιοποίησης ενός τεχνολογικού εργαλείου δεν συνεπάγεται την καθολική και αποκλειστική χρήση του. Υπό την έννοια αυτή, το cloud computing μόνο θετικά στοιχεία φέρνει στο χώρο του IT.

Μόλις αναφέρουμε τη λέξη «cloud», οι πελάτες αμέσως πραγματοποιούν μια αρνητική σύνδεση με έναν άσχημο κόσμο, όπου μεγάλο τμήμα της Πληροφορικής παραδίνεται στα χέρια παρόχων, που είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν εμπιστεύονται. Το cloud computing όμως έχει σχέση και με την αποδοτικότητα, τον έλεγχο και την επιλογή, στην ουσία είναι μια ακόμα μορφή outsourcing.

Η επιλογή, μας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσουμε εάν όλες οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν εσωτερικά, εξωτερικά, ή σε συνδυασμό. Σημαίνει επίσης ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαφόρους παρόχους οι οποίοι θα ανταγωνίζονται για την συγκεκριμένη υπηρεσία κάνοντας εύκολο να τους αντικαταστήσουμε εάν προκύψει συγκεκριμένο πρόβλημα.

Σε πολλά μοντέλα «cloud computing» δεν μπορούμε απλώς να πούμε πoια δεδομένα βρίσκονται στο data center και ποια όχι. Είναι όλα ασφαλή και υπό έλεγχο. Έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχει ορισμένες φορές σημαντικό κενό μεταξύ των πραγματικών δυνατοτήτων μίας τεχνολογίας και της γενικής αποδοχής τους.
Αυτό γίνεται πραγματικότητα, εάν προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα «clouds» με εργαλεία και διαδικασίες σχεδιασμένα για το φυσικό πληροφοριακό περιβάλλον.

Για να δημιουργήσουμε ένα «cloud», το διοικητικό ή λειτουργικό μοντέλο πρέπει να ανακατασκευαστεί ολοκληρωτικά . Το αποτέλεσμα ωστόσο δεν θα μειώσει μόνο τα λειτουργικά κόστη, αλλά και θα βελτιώσει την ικανότητα του ΙΤ να ανταποκρίνεται πολύ πιο γρήγορα στις συνεχείς απαιτήσεις, και παράλληλα να προσφέρει υψηλότερα επίπεδα παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreements).

Υπάρχει ασφάλεια στο cloud
Οι εταιρείες Πληροφορικής θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται σχετικά με τα μελλοντικά λειτουργικά μοντέλα και να σταματήσουν να επιδιορθώνουν τα παλιά. Σε σχέση με την ασφάλεια, ολόκληρα περιβάλλοντα μπορούν να γίνουν πολύ πιο ασφαλή από οτιδήποτε άλλο στον φυσικό κόσμο με λιγότερο κόστος και λιγότερη προσπάθεια.

Συχνά παρατηρούμε ότι τρισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται καθημερινά στο οικονομικό σύννεφο – ένα δυναμικό περιβάλλον πληροφοριακών πηγών.
Ωστόσο, συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια ακολουθούν παρόμοιες γραμμές γύρω από το διοικητικό και λειτουργικό περιβάλλον- ό,τι εργαλεία ή τεχνικές χρησιμοποιούμε στο φυσικό περιβάλλον δεν θα δουλέψουν το ίδιο καλά στο εικονικό περιβάλλον.

Οταν μιλάμε για «cloud computing», υπάρχουν κάποια βασικά και χρήσιμα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσουμε (π.χ. OVF), ωστόσο απαιτείται χρόνος μέχρι αυτά να γίνουν εντελώς αποδεκτά. Κάποιοι οργανισμοί ίσως αποφασίσουν να περιμένουν για να δουν τα αποτελέσματα, αλλά ίσως να πρέπει να περιμένουν αρκετά. Άλλοι κάνουν ήδη σημαντικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογίες αλλά παράλληλα αφήνουν ανοιχτές επιλογές. Αυτή η οπτική ίσως να αποδειχθεί πολύ πιο ρεαλιστική.

Για να γίνουν όλα σωστά, πρέπει να συντονίσουμε και να ενοποιήσουμε προσπάθειες σε όλη την εγκατάσταση Πληροφορικής.

Κάποιοι ΙΤ οργανισμοί, ίσως δεν έχουν ισχυρές ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται για να ξεκινήσουν αυτό το επίπεδο της οργανωτικής αλλαγής ή θέλουν να προχωρήσουν αργά προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων μπορούν να βοηθήσουν αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος από την διοίκηση που θέλει να δει αυτή την αλλαγή να πραγματοποιείται, και παράλληλα να την ενθαρρύνει.

Περισσότερος χρόνος στο IT για να δώσει αξία στην επιχείρηση
Σήμερα, το IT καταναλώνει 70% του χρόνου του απλά για να λειτουργεί και 30% για να δίνει περισσότερη αξία στις υπάρχουσες υποδομές. Το cloud computing παρέχει ασύγκριτο έλεγχο με τον πιο ευέλικτο τρόπο επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να έχουν πολλές επιλογές. Το «cloud computing» δίνει εργαλεία στις επιχειρήσεις και στο IT έτσι ώστε να ορίζουν επίπεδα παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreements) αυτοματοποιώντας και ελέγχοντας τον τρόπο που παρέχεται η εφαρμογή ως υπηρεσία. Η ελαστικότητα, η αποδοτικότητα και η κατ’ απαίτηση χρήση θέτουν νέα μέτρα στην εμπιστοσύνη για την χρήση σε παραγωγικό περιβάλλον χωρίς όμως να εγγυούνται 100% διαθεσιμότητα.

Στα πλαίσια της μετάβασης στα μοντέλα «cloud computing» έχουμε συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό με κοινές προοπτικές και συνυφασμένες τεχνολογίες για την δημιουργία λύσεων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν τα clouds ταχύτερα, ευκολότερα και με μικρότερο ρίσκο. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, το cloud computing είναι μία ευκαιρία να κερδίσουν από τα πλεονεκτήματά του ακολουθώντας μία πιο προοδευτική επένδυση σε υποδομές και αυξάνοντας την χρήση και υλοποίησή τους όσο η τεχνολογία και οι εφαρμογές το επιτρέπουν.

Ο Γιώργος Μαυράκης είναι Γενικός Διευθυντής της EMC σε Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα