Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κλάδου μικροηλεκτρονικής και την προώθηση συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia, εκπροσωπώντας το mi-Cluster, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο ESCiP (European Semiconductor Cluster Internationalization Project).

Στο έργο συμμετέχουν μερικά από τα σημαντικότερα clusters νανο-μικροηλεκτρονικής της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων το Silicon Saxony (Γερμανία), το Minalogic (Γαλλία), το DSP Valley (Βέλγιο), το High Tech NL (Ολλανδία), το Fondazione Distretto Green and Hi-Tech of Monza Brianza (Ιταλία) και το mi-Cluster (Ελλάδα). Βασικός στόχος του ESCiP είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μeta-Cluster νανο-μικροηλεκτρονικής “Silicon Europe”, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας των μελών του σε εμπορικά και ερευνητικά έργα και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Ως πρωτοβουλία, τo Silicon Europe στοχεύει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κλάδο μικροηλεκτρονικής, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων φορέων και στη καλύτερη προώθηση και τοποθέτηση των Ευρωπαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, θα διοργανωθούν επιχειρηματικές αποστολές στην Ταϊβάν και στις Η.Π.Α., και Β2Β συναντήσεις για προσέλκυση επενδυτών στην Ευρώπη.