Με κοινό όραμα για το μέλλον της ΝΑ Ευρώπης και ορίζοντα την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020», 24 φορείς από 11 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης συναντήθηκαν στην Αθήνα και αντάλλαξαν απόψεις με στόχο να διερευνηθούν ελλείμματα πολιτικής, αλλά και δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη ή/και βελτίωση των πολιτικών στήριξης clusters σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Smarter Cluster Policies for South East Europe – ClusterPoliSEE» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα South-East Europe της Ε.Ε. και φιλοξενήθηκε στο Athens InnoCenter, με την υποστήριξη και συμμετοχή του Corallia ως ενός εκ των εταίρων του έργου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση καλών πρακτικών ανά τον κόσμο, προκειμένου να αναλυθούν και να αναδειχθούν οι παράγοντες επιτυχίας παλαιότερων και σύγχρονων πολιτικών για την αποτελεσματική ανάπτυξη και στήριξη συνεργατικών σχηματισμών στη ΝΑ Ευρώπη.

Κατά τη συνάντηση, ο Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικών και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου από το Corallia, ανέφερε σχετικά: «Το Corallia θα χτίσει πάνω στην πολυετή εμπειρία του στην ανάπτυξη και διαχείριση clusters στην Ελλάδα καθώς και στη συμμετοχή του στα σχετικά Ευρωπαϊκά φόρα, ώστε να ενορχηστρώσει ένα από τα καίρια αντικείμενα του έργου: το σχεδιασμό και την εφαρμογή πιλοτικών πολιτικών παρεμβάσεων».
 
Η εν λόγω δράση τους επόμενους μήνες και υπό την καθοδήγηση του Corallia, αναμένεται να οδηγήσει σε ένα σύνολο προτεινόμενων πολιτικών παρεμβάσεων, που θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε επιλεγμένες περιφέρειες των συμμετεχουσών χωρών.