Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διενήργησε η Schneider Electric, το Power Usage Effectiveness (PUE) έχει αναδειχθεί σε ένα κοινά αποδεκτό πρότυπο μέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας των Data Centers εκ μέρους της ίδιας της βιομηχανίας.

Στηρίζεται δε, σε ακριβείς μετρήσεις που λαμβάνονται με βάση την ενέργεια που καταναλώνεται εκ μέρους του πληροφοριακού εξοπλισμού, καθώς επίσης και χωριστά από την συνολική κατανάλωση ενέργειας της συνολικής εγκατάστασης ενός Data Center. Όπως επισημαίνεται από την πλευρά των στελεχών της Schneider Electric, για τον υπολογισμό του PUE μπορεί να υπάρχουν αρκετές παράμετροι όσο και μέθοδοι, ωστόσο η πλέον ακριβής είναι η διαρκής λήψη μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τα ποικίλα πληροφοριακά συστήματα και των στοιχείων της υποδομής που υφίστανται σε ένα Data Center.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, υπολογίζεται το πώς το PUE διαφοροποιείται με το πέρασμα του χρόνου σε συνάρτηση με την αλλαγή των συνθηκών των IT φορτίων, των διαθέσιμων υποστηρικτικών συστημάτων σε επίπεδο υποδομής και το κυριότερο οι εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες. Ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν δραστικά στο κόστος λειτουργίας ενός σύγχρονου Data Center, αλλά και τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να το εξορθολογίσετε; Δηλώστε συμμετοχή στο συνέδριο Data Center Conference 2017 με τίτλο: “The Data Center in the Digital Era! – Building and Managing the Data Center of the Future, today!”  που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 στο Divani Caravel Hotel.