Η Qualisys Software εγκατέστησε το λογισμικό MyMANAGER CLUB στο Deeree Athletic Club, σε θέσεις εργασίας στη γραμματεία και στον υπεύθυνο αθλητισμού, οι οποίες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν στοιχεία διαμέσου του συστήματος.

«Το MyMANAGER CLUB, είναι σύγχρονο, εύκολο στη χρήση λογισμικό και καλύπτει πλήρως τις καθημερινές μας ανάγκες» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Θεόδωρος Πρισκομάτης, Director of Athletics του Deree (The American College of Greece).