Πολλές διακρίσεις απέσπασαν οι ελληνικές εταιρείες ICT, φαρμακευτικές εταιρείες και νοσηλευτικοί οργανισμοί στον πυλώνα e-Health των Healthcare Business Awards, ο οποίος αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία και η βέλτιστη χρήση της Πληροφορικής και επικοινωνιών στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας.

Αναλυτικότερα:
– Στην κατηγορία ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών η VIDAVO AE απέσπασε το βραβείο Gold για την εξατομικευμένη υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης υγείας – διατροφής και φυσικής δραστηριότητας, ενώ η Singular Logic το βραβείο SILVER για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.
– Στην κατηγορία ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία υγείας η TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. απέσπασε το βραβείο GOLD για το “A Fantastic Voyage into the treatment of Multiple Myeloma”, η Grafimedia το βραβείο SILVER για τη : σχεδίαση, ανάπτυξη & λειτουργία συστήματος 2ης εξ’ αποστάσεως διάγνωσης εικόνων ψηφιακής μαστογραφίας, ενώ το βραβείο BRONZE απονεμήθηκε στην Pfizer Hellas για την εφαρμογή “Αλφάβητος Υγείας” και στην SIGMASOFT S.A. για το Medical Μanagement Software “MedExpress”.
– Τέλος, στην κατηγορία: Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας το βραβείο GOLD απέσπασε η SenseLAB Research Team, Πολυτεχνείο Κρήτης για τη σύζευξη κινητού τηλεφώνου με πρωτότυπο μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα σε υπηρεσίας υγείας / “SmartDrone”, ενώ η  Innovasoft – Ιστοδιερευνητική ΑΕ απέσπασε το βραβείο BRONZE για το “BiopsySoft Anatomic Pathology Laboratory Information and Tracking System”.