Είναι γεγονός ότι εκατομμύρια χρημάτων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους έχουν διατεθεί από το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια του 2009 σε προγράμματα που αφορούν το e-learning άμεσα η έμμεσα...

Είναι, επίσης, πραγματικότητα η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη του e-learning ως νέου business, αφού το e-learning δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που σημειωτέον δεν απευθύνονται αναγκαστικά μόνο στην εθνική αγορά αλλά στην παγκόσμια. Από τα προηγούμενα συμπεραίνει κανείς ότι το δημόσιο επενδύει ανοίγοντας την αγορά και ακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας ώστε να δημιουργηθεί η ζητούμενη για την οικονομία ανάπτυξη. Είναι όμως η πραγματικότητα αυτή;

e-learning στο δημόσιο
Το δημόσιο, το 2009 μόνο, διέθεσε για την «αγορά» του e-learning περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις τις οποίες υλοποίησε ή είναι σε εξέλιξη.

Για παράδειγμα, αναφέρουμε το e-goneis το οποίο αφορούσε στην εκπαίδευση γονέων σε νέες τεχνολογίες, ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα, ομολογουμένως πολύ καλά οργανωμένο σε επίπεδο εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με άρτιο περιεχόμενο και πολύ καλή διείσδυση στην ομάδα στόχο, προϋπολογισμού περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό έργο, επίσης, ήταν το πρόγραμμα e-services το οποίο αξιοποιήθηκε από επιχειρήσεις και φορείς εκπαίδευσης, για να δημιουργήσουν υποδομές σε hardware και software, ώστε να μπορούν να υλοποιούν προγράμματα e-learning.

Αρκετά προγράμματα, επίσης φιλόδοξα και πρωτοποριακά, υλοποιούνται αυτή τη στιγμή με συνεργασία δημόσιων φορέων με εταιρείες του χώρου του e-learning (π.χ. η εκπαίδευση των αιρετών στους δήμους, υπό τη διαχείριση του ΙΤΑ και του ΠΕΤΑ). Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το e-learning αποκλειστικά ή είναι μέρος της δραστηριότητάς τους, για να ανταποκριθούν στην υλοποίηση των ανωτέρω έργων έχουν δημιουργήσει τις τεχνολογικές υποδομές αλλά και την κρίσιμη μάζα των ειδικών. Eχουν επενδύσει σε τεχνογνωσία, στην παραγωγή περιεχομένου, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αλλά και στην παραμετροποίηση εργαλείων (λογισμικών) για τη διαχείριση της εκπαίδευσης (πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης).

Τα έργα που αναφέρθηκαν προηγουμένως ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία στην υλοποίηση έργων e-learning μεγάλης κλίμακας, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν έργα στον ιδιωτικό τομέα (μεγάλες επιχειρήσεις) αλλά και στο εξωτερικό.

To ελληνικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Eχουν λοιπόν οι ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στο e-learning ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στις αντίστοιχες του εξωτερικού; Υπάρχει στο χώρο του e-learning επιχειρηματική ευκαιρία; Η απάντηση είναι ναι, υπό προϋποθέσεις. Ο χώρος του e-learning, όπως κάθε χώρος επιχειρηματικής δραστηριότητας, θέλει σχέδιο, υπομονή, επιμονή, χρήματα, σωστή ανάγνωση της αγοράς αλλά και των δυνατοτήτων που έχει μια χώρα ή ένας κλάδος.

Η χώρα δε διαθέτει μεγάλες εταιρείες παραγωγής λογισμικού, άρα δε θα μπορούσε ο κλάδος να ασχοληθεί με την παραγωγή λογισμικού διαχείρισης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (πλατφόρμες) αλλά μπορεί να ασχοληθεί με την παραγωγή ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Η εμπειρία από εκθέσεις του εξωτερικού δείχνει ότι στο τομέα αυτό οι ελληνικές εταιρείες έχουν πολύ καλή επίδοση. Λαμβάνοντας υπόψιν τη διαφορά κόστους μεταξύ μιας γερμανικής, για παράδειγμα, και μιας ελληνικής εταιρείας μπορεί κανείς να καταλάβει το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τα περιθώρια ανάπτυξης. Ανάπτυξης, η οποία θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, με τη δημιουργία προϊόντων υψηλού επιπέδου που θα μπορέσουν να κατακτήσουν αγορές του εξωτερικού συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Ομως το e-learning δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο για τις εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο παραγωγής αλλά και για τις εταιρείες που το αξιοποιούν για την εκπαίδευση και τη διαχείριση της εκπαίδευσης του προσωπικού τους, αφού έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει την ίδια ποιοτική εκπαίδευση με σαφώς μικρότερο κόστος. Και ας μη ξεχνάμε, το e-learning είναι μια από τις μορφές της πράσινης ανάπτυξης για την οποία όλοι μιλούν στις μέρες μας.