Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN, www.eltrun.gr) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το "Διεθνές Συνέδριο RFID in Europe, Conference and Exhibition" σε συνεργασία με γνωστούς οργανισμούς και ενώσεις όπως: RAND Europe, Fraunhofer Institute, GS1, University of Manchester, AIM UK (Μη κερδοσκοπικός οργανισμός για κατασκευαστές και προμηθευτές τεχνολογιών «Automatic Identification and Data Capture»), ERCIM (Ευρωπαϊκός Οργανισμός που αποτελείται από 19 διεθνείς ερευνητικούς φορείς που διεξάγουν σημαντική έρευνα στον τομέα IT και Development), ETSI (Οργανισμός με 700 μέλη συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, παρόχων υπηρεσιών και ερευνητικών φορέων από 62 χώρες, με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιων προτύπων (standards) για τεχνολογίες).

Το συνέδριο θα λάβει μέρος στο Crowne Plaza Hotel της Πράγας στις 29, 30 και 31 Μαρτίου. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις 3 ημερίδες:  α) 29-30 Μαρτίου: “RFID the future”.

Μια διπλή ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές “RFID στην πράξη” στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, διαχείρισης αποθηκών, logistics σε χώρους όπως το Λιανεμπόριο, Υγεία, Μεταφορικά Μέσα (Σιδηρόδρομος), Παραγωγή, β) 29 Μαρτίου: “Academic Day”. Τη συγκεκριμένη ημέρα θα παρουσιαστούν ακαδημαϊκές ερευνητικές εργασίες με θέμα: “Τεχνολογία RFID and Internet of Things” από χώρες όπως Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα κλπ. και γ) 31 Μαρτίου: “Government Workshop”. Τη συγκεκριμένη ημέρα φορείς κυβερνητικοί και μη, θα παρουσιάσουν τη δική τους εμπειρία στην αξιοποίηση της τεχνολογίας RFID και στον τομέα: “Internet of things (IoT)”.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η Κατερίνα Πραματάρη, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α. Για το αναλυτικό πρόγραμμα και για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.eltrun.gr ή www.race-networkrfid.org.