Το Entersoft Business Suite διδάσκεται ήδη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αποτελεί το βασικό σύστημα με το οποίο γίνεται εξάσκηση των νέων επιστημόνων και των αυριανών επιχειρηματιών, σε προπτυχιακό αλλά και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα των Πληροφοριακών Συστημάτων σε τμήματα Πληροφορικής, Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing και Λογιστικής.

Μέχρι σήμερα τα πληροφοριακά συστήματα της Entersoft διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στα ΤΕΙ Πειραιά, ενώ ήδη συζητείται η ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία τμημάτων του Πάντειου και Οικονομικού Πανεπιστημίου. Παράλληλα, οι διδάκτορες Γιάννης Πολλάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Πειραιώς, Τμ. Οικονομικής Επιστήμης και Αθανάσιος Βοζίκης, Λέκτορας Παν. Πειραιώς, Τμ. Οικονομικής Επιστήμης, εξέδωσαν πρόσφατα με τη συμβολή της
Entersoft ένα νέο σύγγραμμα με τίτλο, “Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Στρατηγικές και Εφαρμογές (ERP)”, το οποίο περιέχει παραδείγματα βασισμένα στο Entersoft Business Suite όπως επίσης και DVD με demo του προϊόντος.