Η Lavisoft υπέγραψε σύμβαση για εγκατάσταση του συστήματος ERP Ermis στην εταιρεία Cube Φαρμακευτική.

Tο εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Πόρων ERP Ermis της Lavisoft δημιουργήθηκε με στόχο την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης και αποτελεί τη «λύση» για την έξυπνη διαχείριση και ανάπτυξη των πόρων μιας επιχείρησης, αφού ενσωματώνει προηγμένη μεθοδολογία και  τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες του κλάδου της Πληροφορικής, μέσα σε ένα εύκολο στο χειρισμό πρόγραμμα. Η Lavisoft διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2008.