Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και Αντιπρόεδρος του BEREC Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος παρουσίασε στο πλαίσιο της ετήσιας Συνδιάσκεψης του FTTH Council Europe τις θέσεις του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τη ρύθμιση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, προς επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε μπροστά σε κοινό περίπου 3.000 ατόμων, αποτελούμενο κυρίως από εκπροσώπους της βιομηχανίας, επενδυτές, διαχειριστές δικτύων και παρόχους υπηρεσιών μέσω δικτύων οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης ανά τον κόσμο.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η Αντιπρόεδρος της ΕΕ και Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα κ. Neelie Kroes. Η Επίτροπος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ρόλο των δικτύων οπτικών ινών ως εργαλείου οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και στη σημασία της ρύθμισης για την επίτευξη των στόχων της υπερταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέχρι το 2020. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμένης ρύθμισης των δικτύων από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές.

Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην ανάγκη προστασίας του ανταγωνισμού μέσω της εξισορόπησης συμφερόντων όσων επενδύουν σε νέα δίκτυα, αποκτώντας Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), με κίνδυνο να απαξιώσουν τις υφιστάμενες επενδύσεις των εναλλακτικών φορέων.

Κατέληξε απαριθμώντας τις προβλεπόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις των παρόχων, μεταξύ των οποίων η παροχή προϊόντων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, η υποχρεωτική πρόσβαση σε τερματικά στοιχεία δικτύου κλπ, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εθνική αγορά.