Την κορυφαία διάκριση αριστείας «Gold Label» απέκτησε από την Ευρωπαϊκή Γραμματεία Ανάλυσης Clusters (ESCA) το gi-Cluster.Αυτή η διάκριση, η οποία τοποθετεί την Ελλάδα στο παγκόσμιο «χάρτη» των Δημιουργικών Βιομηχανιών, αποτελεί το αποτέλεσμα μια σταθερής πορείας ανάπτυξης.

Το οικοσύστημα καινοτομίας του gi-Cluster, υπό την διαχείριση του Corallia, προσεγγίζει πλέον τα 60 καταστατικά μέλη και δεκάδες ακόμα συνεργαζόμενους φορείς. Απώτερος στόχος του gi-Cluster είναι η αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού παράγοντα των ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού και η ανάδειξη της ελληνικής δημιουργικής οικονομίας, ως σημαντικού μοχλού ενίσχυσης της αναπτυξιακής και ερευνητικής δραστηριότητας της Ευρώπης.