Η Cisco παρουσίασε την Πλατφόρμα Global Climate Change Meeting Platform (GCCMP), ένα ενισχυμένο δίκτυο συνεργασίας με συστήματα Cisco TelePresence και τεχνολογίες συνδιάσκεψης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να κάνει ευρύτερα γνωστή τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στην Κοπεγχάγη και να υποστηρίξει τις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή - επιτρέποντας σε φορείς και συνεργάτες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία να συμμετάσχουν στις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή με έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο, αποδοτικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

Αρχικά, η GCCMP θα συνδέσει το συνεδριακό κέντρο Bella Centre της Κοπεγχάγης με ένα πλήθος κυβερνητικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της Cisco σε όλο τον κόσμο μέσω ενός ασφαλούς ιδιωτικού δικτύου. Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συζητήσουν με συνεργάτες, εμπειρογνώμονες και εμπλεκόμενες πλευρές, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Νωρίτερα φέτος η Cisco επελέγη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας ως επίσημος συνεργάτης της Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Δανίας από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου.