Το IT Directors Forum, το καθιερωμένο Συνέδριο των Business / IT Leaders, που πραγματοποιείται φέτος στις 7 Οκτωβρίου, καλωσορίζει το νεοσύστατο δίκτυο Διευθυντών Πληροφορικής, Hellenic CIO Forum, ως υποστηρικτή επί τιμή της εκδήλωσης.

Το Hellenic CIO Forum αποτελεί μια πρωτοβουλία Ελλήνων CIOs, υπό την αιγίδα του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ και κατ’ αναλογία με τα αντίστοιχα οργανωμένα δίκτυα που απαρτίζουν το EuroCIO Network.

Μέλη του Forum είναι αποκλειστικά Διευθυντές Πληροφορικής/CIOs των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Αποστολή του Forum είναι η ανάπτυξη σχέσεων, η συνεργασία και η δημιουργική επικοινωνία μεταξύ των CIOs μελών του, αλλά και συναδέλφων τους στο εξωτερικό, με σκοπό: την ενίσχυση και προβολή του ρόλου των CIOs και της συμβολής τους στη Διοίκηση των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της Αποδοτικότητας των μονάδων Πληροφορικής που ηγούνται οι CIOs μέσα στις επιχειρήσεις, την αύξηση της συμβολής της Πληροφορικής στην Επιχειρηματική Αξία των επιχειρήσεων.

Με την ενεργό συμμετοχή του Hellenic CIO Forum, ενισχύεται ο διαδραστικός χαρακτήρας του Συνεδρίου, που αποτελεί μια δοκιμασμένη πλατφόρμα διαλόγου για τον κλάδο της Επιχειρηματικής Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο: www.itdirectorsforum.gr.