Οι Διευθύνσεις Digital Factory και Process Industries & Drives της Siemens A.E. διοργάνωσαν στα τέλη του Οκτωβρίου δύο εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα σχετικά με τις νέες τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα της Siemens, καθώς και τις παγκόσμιες τάσεις στο χώρο των βιομηχανικών εφαρμογών, παρουσία συνολικά 500 πελατών της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε έρευνα της Roland Berger, όπου επισημάνθηκε ότι βάσει της βιομηχανικής αριστείας (που βασίζεται σε κριτήρια όπως η ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας, ο βαθμός αυτοματοποίησης, η ετοιμότητα του εργατικού δυναμικού και η ένταση της καινοτομίας) και του value network, η Ελλάδα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη.