Το Intelen Group χαιρετίζει ιδιαίτερα την προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για την ενσωμάτωση και χρήση Έξυπνων Μετρητών και ειδικών Υπηρεσιών για την μέτρηση και ανάλυση της Ενεργειακής Πληροφορίας των Πελατών, στη νέα αγορά ενέργειας, βάση της Διαβούλευσης του νέου Νόμου για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Πολύ σύντομα το Group, βάση της προχωρημένης τεχνογνωσίας του σε θέματα Web Smart Metering, Ηλεκτρονικών Ενεργειακών Υπηρεσιών και θεμάτων Ενεργειακής Πληροφορικης και Στρατηγικής σε Energy ICT, θα δημοσιεύσει και μέσω της διαβούλευσης, τις ολοκληρωμένες προτάσεις του και ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενεργειακής Πληροφοριακής Στρατηγικής για την Μέτρηση, ανάλυση και αξιοποίηση του Ψηφιακού Ενεργειακού Ιστορικού.

Στόχος είναι, βάση και διεθνών best practices (UK Metering consultation), να δημιουργηθεί από την αρχή το σωστό πλαίσιο μέτρησης και ανάλυσης της Ενεργειακής Πληροφορίας, με σκοπό την σωστή μέτρηση και αξιολόγηση των νέων υπηρεσιών με ψηφιακό τρόπο, την αύξηση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης, την ψηφιοποίηση των Ενεργειακών Υπηρεσιών και την δημιουργία γερών βάσεων για μία Εθνική Πληροφοριακή Στρατηγική στον χώρο της Ενέργειας και των Ενεργειακών Υπηρεσιών, την οποία αναμένει η Ευρωπαική Ένωση από όλα τα Κράτη-μελη εως το 2012.