Η Telekom Slovenije επέλεξε την Ericsson για την παροχή radio access δικτύων για 2G, 3G και 4G κι ενός εξελιγμένου πακέτου core δικτύου για 4G που θα παρέχει υποστήριξη στις τεχνολογίες δικτύων.

Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει νέες λειτουργίες για το υπάρχον IMS core δίκτυο της Ericsson, προκειμένου να επιτρέπει τη μετάδοση της φωνής μέσω του LTE (VoLTE). Η Telekom Slovenije θα μπορεί να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, ενώ οι πελάτες της θα επωφελούνται από τις μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, επιτρέποντας πιο εξελιγμένες multimedia υπηρεσίες για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Η Ericsson, θα εγκαταστήσει, θα αναπτύξει και θα υποστηρίξει το multistandard radio σταθμό βάσης Ericsson RBS 6000 Family, ένα εξελιγμένο core πακέτο EPC και τις λειτουργίες Ericsson User Data Consolidation και VoLTE.