Το Lykio (www.lykio.com), το πρώτο SaaS περιβάλλον παρακίνησης μάθησης για επιχειρήσεις στον κόσμο, επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στην ALPHA class 2015 του διεθνούς συνεδρίου Web Summit, που πραγματοποιείται στις 3-5 Νοεμβρίου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Το Lykio χρησιμοποιείται από κορυφαίες επιχειρήσεις για να αυξήσουν τη συμμετοχή και εμπλοκή των εργαζομένων στη μάθηση, προωθώντας την αυτονομία, την ελευθερία να συνεισφέρουν στη διαδικασία, την κοινωνική αναγνώριση και τη μεταφορά γνώσης μεταξύ των εργαζομένων. Από τις πρώτες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Lykio είναι μια παγκόσμια αλυσίδα μεγάλων ξενοδοχείων και ένας μεγάλος οργανισμός λιανικής τραπεζικής. Διαθέσιμο σε οποιαδήποτε συσκευή, το Lykio συνδυάζει μοναδική εμπειρία για τον χρήστη με δυναμικούς μηχανισμούς παρακίνησης, επιτρέποντας στους εργαζομένους και τους managers να αποκτούν και να μοιράζονται γνώση στην καθημερινή τους εργασία. Η ομάδα που δημιούργησε το Lykio είναι στελέχη της CCS Digital Education, εταιρείας που περιλαμβάνεται στη λίστα των 10 καλύτερων εταιρειών ανάπτυξης περιεχομένου eLearning στον κόσμο του elearningindustry.com. Το Lykio θα παρουσιαστεί στο Web Summit στις 3 Νοεμβρίου 2015.