Με τα χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει τέτοια εξαρτησιακή σχέση από την τεχνολογία που η απουσία της μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση τους μακροπρόθεσμα, όπως ισχυρίζεται η κυρία Λίζα Κοραντή, Marketing Director της FreshLine.

NW: Κυρία Κοραντή, πως συνδυάζονται οι όροι “τεχνολογία” και “marketing”; Προς ποια κατεύθυνση κινείται το marketing (product και corporate) σε σχέση με την τεχνολογία και την υιοθέτησή του σε διεθνές επίπεδο;

Λίζα Κοραντή: Δίχως άλλο, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί -ενδεχομένως- τον πλέον σημαντικό τρόπο για την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της διαρκώς εντεινόμενης ανάγκης για την παρουσίαση νέων προϊόντων.

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από την τεχνολογία σε όλο το φάσμα λειτουργίας τους, από την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και σε όλη τη διαδρομή μέχρι την παράδοση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.

Αυτό είναι ιδιαίτερο αισθητό στην Fresh Line που είναι μια εταιρεία παραγωγική και εξάγει το 70% του όγκου της σε 15 χώρες. Πλέον, το marketing δεν βασίζεται μόνο στο λογισμικό, αλλά και σε εν γένει τεχνολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως σταδιακά το digital marketing εξελίσσεται στο κυριότερο κανάλι δημιουργίας ζήτησης για τις επιχειρήσεις και μάλιστα με έντονο ρυθμό. Οπότε, το marketing δίνει ξεχωριστή έμφαση στο ποιοτικό περιεχόμενο που προσφέρεται προς τον πελάτη. Μια ακόμη τάση που ενισχύεται διαρκώς είναι και η “στροφή” των καταναλωτών προς το mobile marketing, το οποίο και δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις, όπως λ.χ. στοχευμένες καμπάνιες που βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια και κανάλια επικοινωνίας, από ένα απλό sms μέχρι εφαρμογές που δρουν ως επιπαλάμια ηλεκτρονικά καταστήματα προσφέροντας στους καταναλωτές μέσω banners και teasers συνοδευτικές προτάσεις στο βασικό προϊόν της αγοράς. Αναφορικά με τα social media, επηρεάζουν το σύνολο της επιχείρησης και αυτό επιβεβαιώνεται και από μελέτες που δείχνουν όχι μόνο το αίσθημα ικανοποίησης που δίνουν στους χρήστες τους, αλλά ακόμη και το ότι ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία ο 1 στους 3 χρήστες βρίσκει τις διαφημίσεις ενοχλητικές, εντούτοις όμως ένα αξιόλογο ποσοστό αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από αυτές! Με ποιο τρόπο ο τομέας marketing της Fresh Line αξιοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και εν γένει εξοπλισμό προκειμένου να διευκολύνει τη δουλειά του, να ενισχύσει την αποδοτικότητά του, να επιταχύνει και να ενδυναμώσει τις διαδικασίες και την επικοινωνία του με τους συνεργάτες-προμηθευτές-δίκτυο-πελάτες κ.ά.;

H Fresh Line αποτελεί μια παραγωγική εταιρεία άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία στις καθημερινές της λειτουργίες. Από το website που προάγει την ταυτότητα της εταιρίας και των προϊόντων της και λειτουργεί ως “πύλη” εισόδου των καταναλωτών μέχρι τα “εργαλεία” γραφείου που συνδέουν το marketing με τις πωλήσεις και φυσικά την παραγωγή. Οι τεχνολογικές εφαρμογές ως “εργαλείο” δουλειάς είναι πολυποίκιλες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε business intelligence tools ώστε να επιτυγχάνουμε βέλτιστο στρατηγικό σχεδιασμό και να τεκμηριώνουμε σε 360ο τη λήψη αποφάσεων μας. Θα κατηγοριοποιούσα τις τεχνολογικές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στο marketing σε δύο άξονες. Αρχικά βρίσκεται το κομμάτι της επικοινωνίας μέσα από το Office 365. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εξυπηρετούμε διανομείς και αντιπροσώπους σε 15 χώρες, δραστηριοποιούμενοι αμιγώς στο λιανεμπόριο και ότι εμπορευόμαστε φυσικά καλλυντικά που απαιτούν συνεχή εκπαίδευση, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για live επικοινωνία σε καθημερινή βάση με διαφορετικές ομάδες ατόμων. Το υλικό που διακινείται διαρκώς στο Shared Point είναι ιδιαίτερα ευρύ όσο και διαφορετικής

Περιλαμβάνει δε, από την διαπραγμάτευση συμβολαίων με track changes, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και κατασκευαστικά σχέδια για την διαμόρφωση ενός καταστήματος στο εξωτερικό μέχρι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης κ.ο.κ. Επιπροσθέτως, μέσα από το Cloud διαχειριζόμαστε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε Work Flow Management και Document Management κάθε είδους. Το δε Skype for business βρίσκεται στην καθημερινή πρακτική για το σύνολο των στελεχών της εμπορικής ομάδας, καθώς επίσης και το βασικότερο εργαλείο εκπαίδευσης μέσω της διεξαγωγής webinars. Σε δεύτερο επίπεδο βρίσκεται το ERP μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται ολόκληρη η λειτουργία τόσο της επιχείρησης όσο και του εργοστασίου μας. Στο τμήμα marketing, το ERP χρησιμοποιείται για την τεχνική προδιαγραφή του συνόλου των προϊόντων μας, την εξαγωγή και ανάλυση εμπορικών και ιστορικών δεδομένων μέσα από πολυδιάστατες αναφορές, την live παρακολούθηση συναλλαγών στα εταιρικά μας καταστήματα, τις διαδικασίες πρόβλεψης και σχεδιασμού (forecast & planning), την παρακολούθηση αποθεμάτων κ.ά.


NW: Σε τι βαθμό έχετε υιοθετήσει το Cloud συνολικά στις λειτουργίες της εταιρείας;

Λ.Κ.: Στη Fresh Line χρησιμοποιούμε το Cloud ως μέσο αποθήκευσης του συνόλου των εταιρικών και κοινών εγγράφων της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την ασφαλή όσο και εύκολη πρόσβαση των χρηστών στα αρχεία τους από πλήθος συσκευών (PC, notebook, smartphone, tablet), αλλά και την πλήρη διασφάλιση των εν λόγω αρχείων απέναντι σε φαινόμενα κλοπής, απώλειας ή βλάβης των συσκευών. Συγκεκριμένα, έχουμε “υιοθετήσει” την cloud-based πλατφόρμα Microsoft Office 365, η οποία δεν απαίτησε ως προς τη διαχείρισή της υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας είτε εκτενή εκπαίδευση. Με τον integrator που ανέλαβε την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αναπτύξαμε μια ιδιαίτερα αποδοτική συνεργασία, καθώς εξ’ αρχής υπήρξε απόλυτη κατανόηση των αναγκών της εταιρείας μας, ξεκάθαρη εικόνα των στόχων και ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών. Αποτέλεσμα; Να απολαμβάνουμε την απλότητα και την ευελιξία που επιθυμούμε, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα που κάθε χρήστης αναμένει και χρειάζεται από ένα τέτοιο σύστημα.

NW: Υπάρχει κάποιος τρόπος που ακολουθείτε προκειμένου να επεξεργάζεστε, εντάσσετε και αξιοποιείτε τα δεδομένα που προκύπτουν και συλλέγετε σε καθημερινή βάση από πολλαπλές πηγές προς όφελος της συνολικής στρατηγικής marketing;

Λ.Κ.: Κοιτάξτε, σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης, χρησιμοποιούμε τους κλασσικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες όπως γενικής ρευστότητας, ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων, αποδοτικότητας ενεργητικού, ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, μεικτού και καθαρού κέρδους κ.ο.κ. Συγκεκριμένα, στον τομέα του marketing η μέτρηση των επιδόσεων γίνεται με βάση τα δημοφιλή κριτήρια, όπως οι πωλήσεις σε αξία και όγκο Vs forecast, το μικτό περιθώριο κέρδους, η αναγνωρισιμότητα, το μερίδιο αγοράς, ο αριθμός των νέων προϊόντων, τα κόστη παραγωγής, η ικανοποίηση των πελατών, ο αριθμός των παραπόνων, η διανομή / διάθεση, ο συνολικός αριθμός των πελατών, οι δαπάνες προώθησης και η σχέση τιμής-ποιότητας. Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων βασίζεται τόσο σε αμιγώς χρηματοοικονομικούς δείκτες, όσο και στους προαναφερόμενους μη-οικονομικούς που δείχνουν την αξία που φέρνουν στην επιχείρηση οι πελάτες μας μακροπρόθεσμα. Όσο για τα δεδομένα που λαμβάνουμε καθημερινά και προέρχεται από μια ευρεία γκάμα πηγών (π.χ. πληροφοριακό σύστημά, ηλεκτρονικές πηγές, ιστοσελίδα, έρευνες αγοράς και ανταγωνισμού), μας βοηθούν στο να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να συμβαδίζουμε με την εξέλιξη της αγοράς τόσο σε επίπεδο marketing όσο και σε επίπεδο πωλήσεων. Η δε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με την ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και στατιστικών που μας βοηθούν στο να βελτιώνουμε συνεχώς την εικόνα μας, την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε στο σημείο πώλησης, αλλά και τις πρακτικές μας σε διάφορες διαδικασίες που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

NW: Τελευταία, έχετε προχωρήσει σε κάποιο τεχνολογικό έργο το οποίο σας απέφερε συγκεκριμένα οφέλη;

Λ.Κ.: H πλέον πρόσφατη κίνηση της Fresh Line σε τεχνολογικό επίπεδο ήταν η υιοθέτηση της λύσης Microsoft Office 365, που έγινε έχοντας ως απώτερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, με την ταυτόχρονη ενίσχυση του βαθμού ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, cloud-based πλατφόρμα η οποία ήρθε για να καλύψει τις επιμέρους ανάγκες της εταιρείας, η κυριότερη από τις οποίες ήταν η αποτελεσματικότερη επικοινωνία τόσο ενδοεταιρικά όσο και με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες.

Μέσω της μετάβασης στο Office 365, προσποριστήκαμε μια σειρά από κέρδη, όπως λ.χ. η αυξημένη παραγωγικότητα και συνεργασία των ανθρώπων μας με τους εξωτερικούς συνεργάτες, η μόνιμη σύνδεση σε mail, calendar και contacts μέσω του αυτόματου συγχρονισμού σε κάθε συσκευή, η δημιουργία χώρου κεντρικής αποθήκευσης των εταιρικών εγγράφων, η χρήση του Skype business για live εκπαίδευση, καθώς επίσης και η πρόσβαση στην εταιρική πληροφορία από πλήθος συσκευών.

NW: Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που θεωρείτε πως η εταιρεία μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της και εμπίπτουν στον τομέα του οποίου ηγείστε;

Λ.Κ.: Πράγματι, πιστεύω πως ένα κομμάτι στο οποίο θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση είναι το CRM της εταιρείας, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Αναγνωρίζοντας την αξία της δημιουργίας εξατομικευμένων σχέσεων με όλους τους πελάτες, καλούμαστε να επενδύσουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις σχέσεις μαζί τους. Ειδικότερα, στο Marketing η παρακολούθηση και μέτρηση των πολυδικτυακών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, της έρευνας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του τηλεφώνου και του άμεσου ταχυδρομείου θεωρούνται μείζονος σημασίας. Ως ζητούμενο, λοιπόν, θα έθετα την περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη των λύσεων για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του πελάτη, με την ταυτόχρονη ανάλογη όσο και περισσότερο αποδοτική μεταχείρισή του από την επαφή με την πώληση, στα πλαίσια της γενικότερης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της Fresh Line.